Intervju med Hexicons VD Marcus Thor


2022-11-02


VD Marcus Thor

För de som inte tidigare har hört talas om Hexicon, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Hexicon är ett bolag verksamma inom det innovativa området: flytande vindkraft. Med över 10-års erfarenhet i branschen sitter vi på en unik kompetens och kunskap som särskiljer oss från andra aktörer. Hexicons affärsmodell består av två ben, dels projektutveckling i en tidig fas och dels tekniklicensering med den patenterade TwinWind teknologin. Bolaget har ca 30 anställda och flertalet joint ventures globalt och vi bedriver projektutveckling i över 10 länder i dagsläget.

Kan du berätta lite mer om Hexicons jänst, fördelarna med den och hur den står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

Det finns just nu en stor efterfrågan på billig förnybar energi globalt, dels driven av klimatutmaningarna, men också när det kommer till energisäkerhet. För att klara elektrifieringen av samhället och samtidigt uppnå utsläppsminskning, ser vi att flytande havsvind kommer att spela en nyckelroll i övergången till ett fossilfritt energisystem. Det är här vi på Hexicon positionerar oss och ser potentialen. Vår tvådelade affärsmodell är dessutom relativt unik i samanhanget och ovanlig i branschen, vi är inte bara en projektutvecklare i mängden utan också teknikutvecklare.

Tittar man närmare på vår roll som projektutvecklare så är vi inne i ett tidigt skeede på nya marknader. Tillsammans med regionala samarbetspartners arbetar vi upp ett värde i projekten för att sedan avyttra efter en viss värdeökning uppnåtts. Vår patenterade teknik utmärker sig genom att vi placerat två turbiner på en och samma plattform, därav namnet TwinWind. Hela plattformen följer vindens riktning som en enhet så att turbinerna aldrig skymmer varandra. Detta gör att vi kan maximera den energi vi kan utvinna på mindre yta än singelturbiner. Det finns dessutom flera fördelar med den flytande tekniken som är kopplat till flexibilitet och standardisering.

Kan du utveckla hur Hexicons intäktsmodell ser ut? Till exempel vilka skillnader som finns när ni har rollen som Projektutvecklare mot Teknikleverantör?

I vår roll som projektutvecklare är våra intäkter främst kopplade till värdeökningen i våra projekt. Vi skapar ett värde genom att göra det nödvändiga förberedande arbetet te x geoundersökningar och diverse tillståndsprocesser osv. Det är ett arbete som bidrar till en värdeökning som är nödvändig för att kunna sälja vidare till en aktör intresserad av att driva vindkraftsparken långsiktigt över tid.  Vi kan ha rollen som delägare initialt för att sedan sälja av eller ta emot utvecklingspremier.

När vi licenserar vår TwinWind teknik så handlar det om att vi får en viss andel av byggkostnaden, dvs en licenseringsavgift.

Hexicons TwinWind-teknologi blev nyligen patentbelagd i USA, vilket är ett av ca 20 länder där er teknologi nu är skyddad av patent. Hur ser du på det beskedet och vilka framtidsutsikter/möjligheter ser du på den amerikanska marknaden framöver?

Beskedet var glädjande och helt enligt plan. Vi ser USA som en intressant marknad på sikt, med möjligheter för Hexicon. Marknaden har fått en väldigt fin utveckling under Bidens mandatperiod, vilket är något vi tror kommer fortsätta. Det kommer krävas stora balansräkningar om man tar rollen som projektutvecklare i landet så samarbetspartners är en väldigt viktig komponent framåt för att nå framgång.

Om 3 år, vart ser du att Hexicon är då?

Vi fortsätter på inslagen linje med vår tvådelade affärsmodell. Vi kommer lägga kraft på att förädla befintlig produktportfölj men också bredda den när det kommer till; geografi, mognadsgrad och andra variabler. Projektutvecklingen vi bedriver utgör majoriteten av de intäkter vi i dagsläget får in och på vissa marknader är vi också lönsamma. Framöver ser vi att TwinWind teknologin, när bevisad, kan komma att utgöra en större del av intäkterna och vara det affärsben vi verkligen kan skala upp.

Kan du nämna tre anledningar till varför Hexicon är en bra investering idag?

  1. Potentialen för flytande vind generellt – 80 % av de starka stabila vindarna hittas på djupt vatten där flytande teknik är det enda alternativet. I dagsläget är endast 0,2% av den globala installerade havsvinden på flytande fundament.
  2. Stabil affärsmodell – Vi är ett bolag med lång erfarenhet som projektutvecklare och med en innovativ teknik som mognat och optimerats redo för kommersialisering.
  3. Ökad efterfrågan – Vi arbetar med starka samarbetspartners globalt och tillsammans är vi redo att möta världens ökade behov av förnybar energiproduktionen som elektrifieringen och omställningen kräver.