Intervju med Hemply Balance VD Jonas Lenne


2022-03-29


VD Jonas Lenne

För de som inte tidigare har hört talas om Hemply Balance, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Hemply Balance Holding AB är vårt moderbolag innehållandes våra två varumärken: Hemply Balance och Hemp Juice. Hemply Balance är ett e-handelsfokuserat well-being- och hälsokostbolag inom kategorierna kosmetik, kosttillskott och kosttillskott för husdjur. Vi menar att våra produkter adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”, där våra produkter baseras på kosttillskotten CBD och adaptogener inom respektive kategori. Dessa produkter är trygga och högkvalitativa, vilket gör att de säljs inom premiumsegmentet som följaktligen gör produkterna mindre priskänsliga. Affärsmodellen bygger i synnerhet på vår egen e-handel, men vi har även etablerat strategiska återförsäljare som till exempel MEDS Apotek, Apohem och Bangerhead mfl. Vi arbetar även med det vi benämner som ”exklusiva distributörer”. I dagsläget har vi tex en exklusiv distributör i form av Götz & Brands GmbH, som verkar inom Schweiz och Österrike. Götz & Brands förvaltar varumärket Hemply Balance, driver e-handeln och B2B försäljning på de nämnda marknaderna. Samarbetet har på bara 6 månader gjort att Hemply Balance produkter återfinns hos ett femtontal välkända återförsäljare i Schweiz.

Hemp Juice är ett nytillkommet varumärke vilken tillkom genom ett förvärv som genomfördes i februari, vilket gjordes i bakgrund till att befästa positionen i Europa. Hemp Juice är ett av Polens starkaste varumärken inom CBD och likt Hemply Balance opererar bolaget inom tre kategorier: kosmetiska produkter, kosttillskott och husdjursprodukter.

Via vår egen e-handel, strategiska återförsäljare samt distributörer adresserar och säljer vi våra produkter i hela Europa. I många av de europeiska länderna har användningen av CBD-produkter kommit längre än i Sverige, trots att den europeiska marknaden ligger några år bakom den amerikanska. Den europeiska marknaden befinner sig i stark tillväxt och förväntas växa kraftigt framgent. Senaste i början av mars signerade vi ytterligare ett distributionssamarbete för att starta försäljning i Japan. Detta anser vi är oerhört spännande då den japanska marknaden är desto mer expansiv än den europeiska, vilket ger oss ännu bättre möjligheter att skala upp försäljningen.´

I oktober tillträdde du rollen som VD och nu har du varit hos Hemply i snart ett halvår, kan du berätta lite mer om dig själv, hur du ser på Hemply som bolag samt din vision med bolaget?

Jag är en gift två barns pappa och älskar ett aktivt liv, både genom mountainbike och alpint. Jag är en tävlingsmänniska som vill gå mot det stora målet, men ser delmålen som en viktig del av resan. Tidigare har jag länge arbetat inom digitala bolag med roller som säljdirektör och säljchef, samt kommer senaste från Figital Market Group.  

Nu har jag varit på Hemply i ungefär ett halvår, vilket har gått otroligt snabbt samtidigt som vi redan har hunnit tilltagit en förvärvsstrategi, genomföra ett förvärv och tecknat ytterligare samarbetspartners. Det som har varit tydligt under det halvåret jag har varit hos bolaget är att vi som team, både inom bolaget och styrelsen, får otroligt mycket gjort och därmed besitter ett starkt humankapital. Bolaget och det team vi utgör har en väldigt fin potential för att ta en betydande position i Europa.

Vår vision är att bygga ett konglomerat som har en ledande roll inom innovativa hälsoprodukter i Europa, men även Japan möjliggör en mer internationell position.

Under början av februari slutförde ni förvärvet av Hemp Juice. Hur ser du på bolaget Hemp Juice och vad ser du att förvärvet kommer att kunna bidra med?

Hemp Juice är som sagt en av Polens ledande aktörer inom CBD-segmentet. Vi har en god tillit och är oerhört imponerade av grundarna av Hemp Juice. Bolaget grundades så sent som 2019 och har sedan dess själva byggt upp en egen e-handelsplattform, blivit en av de ledande aktörerna inom segmentet i Polen samt har gjort detta med stark försäljningstillväxt och även varit lönsamma under räkenskapsåret 2021. Genom förvärvet befäster vi vår position på den europeiska marknaden samtidigt som vi tar ett viktigt steg för den fortsatta expansionen. Hemp Juice har en befäst position på den polska marknaden, men kan genom oss ta vara på våra redan etablerade digitala försäljningskanaler för att ta nästa steg. Dessutom ser vi tydliga kostnads- och tillväxtsynergier för Hemply Balance, vilket bl.a. är skalfördelar inom produktion, effektivitetsvinster inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Därtill stärks bolagets humankapital ytterligare, då deras team kännetecknas av strategiska, orädda och entreprenöriella individer.

Förvärvet av Hemp Juice är nu genomfört och snart är årets första kvartal avklarat, vad är era förväntningar för Hemply under 2022?

Vi har bra förutsättningar och höga förväntningar på Hemply Balance under 2022. Den etablerade förvärvsstrategi som vi redan lyckats exekvera på möjliggör att vi kan befästa vår position i Europa och ta nästa steg i vår expansiva resa, där distributionsavtalet i Japan blir en extra krydda i det expansiva planerna. Förvärvsfokuset kommer vara primärt under 2022 och vi räknar med att hinna göra fler förvärv innan årets slut och hinna ta viktiga steg för att bli det konglomerat vi ser är möjligt.

Kan du nämna tre anledningar varför Hemply är en bra investering idag?

  1. För det första, så vill jag belysa marknaden vi är verksamma inom. Marknaden i Europa har en otroligt stark tillväxt vilket flera rapporter pekar på, samtidigt som den europeiska marknaden följer den amerikanska marknaden som även har en fortsatt stark tillväxt men där även CBD och adaptogener redan har en befäst roll, både inom välmående, skönhetsprodukter och hälsokost. Europeiska marknaden följer med några års eftersläpning, vilket ger oss en oerhört spännande position då hälsotrenden bara ökar, vilket ger oss en stark medvind.
  2. För det andra, så är vi ett e-handelsdrivet bolaget med etablerade digitala försäljningskanaler, kontinuerligt återkommande kunder och ett starkt humankapital. Vi ser oss ligga i framkant, med en premiumkatalog av produkter som inte är så konjunkturkänsliga som tex. Fast Fashion.
  3. Till sist, vår uttalade och påbörjade förvärvsresa på den europeiska marknaden, där Hemp Juice är ett kvitto på realisering av vår strategi. Vårt mål är att bli en större koncern med en betydende position inom well-being och hälsokost i Europa, där ett stort fokus kommer ligga på förvärv den närmaste tiden. På sikt är vårt mål att gå ifrån att vara Hemply Balance Holding till att bli Hemply Balance Group.