Intervju med Gullberg & Janssons VD Peter Bäck


2020-06-12


VD Peter Bäck

"Vi är väl förberedda för fortsatt tillväxt där vi har stark likviditet och kapitalstarka ägare samt är obelånade, så vi har muskler till expansion."

För de som inte tidigare har hört talas om Gullberg & Jansson, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar? 

Gullberg & Jansson är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Vårt övergripande mål är att bygga en långsiktig koncern med fokus på lönsamhet.

Dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB är verksamt inom swimmingpoolbranschen. Pooltak och poolvärmepumpar är huvudprodukter men bolaget erbjuder även andra typer av pooltäckning, poolrobotar, automatisk rening etc.

Dotterbolaget Stads & Park Produkter i Stockholm AB erbjuder en mängd nyskapande lösningar och produkter från ledande aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs och bolag, främst rör det sig om batteridrivna verktyg.

Under 2019 grundades ett tredje dotterbolag, Nordic Relax of Sweden AB, som kommer tillhandahålla produkter för hälsa och välbefinnande. Denna verksamhet har ännu inte riktigt kommit igång på grund av förseningar nu med Covid-19.

Vår poolverksamhet riktar sig mot den nordiska marknaden medan vi inom Stads & Park enbart riktar åt oss Sverige.

Skulle du kunna berätta om era olika affärsområden och hur er försäljningsstrategi ser ut för respektive område? 

Ser vi till poolverksamheten så skall vi jobba med saker och ting som får poolen att funka, där vi agerar importör, grossist, och distributör. Vi arbetar framförallt med egna varumärken, men vi kan även ta in andra om det tillför något till värdekedjan och fyller en funktion. På poolsidan så säljer via återförsäljare och ingen kontakt med konsument.  

Vi gör kundbesök hos våra återförsäljare under hösten där vi tar fram nya produkter utifrån aktuell efterfråga. Vi har även något som vi kallar för ”Gullberg & Jansson Academy” där vi i februari-mars vi kör utbildningar för 120-140 kunder då vi går igenom produkternas fördelar etc. så att de på bästa sätt kan sälja mot slutkund.

Inom vårt affärsområde Stads & Park säljer vi via återförsäljare, men mer hands on. Ett kundexempel är Svenska Kyrkan, där vi åker ut med vår återförsäljare och kör demos. Det är naturligtvis arbetskrävande men genererar man bra service så bidrar det till nöjda och återkommande kunder.

Beträffande Wellness så kommer vi att återkomma med uppdaterad information under året när allt är klart.

Tittar ni på förvärv eller bredda er inom fler affärsområden framgent? Vad för typ av områden ser ni som intressanta?

Vi screenar hela tiden och är en anledning till varför vår Styrelseordförande nu lämnar sin operativa roll i Gullberg & Jansson of Sweden och VD-rollen inom Stads & Park, så att han mer aktivt kan se över förvärv. Vi tittar på både tilläggsförvärv för integrering i dotterbolag och på nya affärsområden, där vi har grundkunskap. Vi är starka inom logistik, digital marknadsföring och ekonomistyrning och tror att vi kan tillföra mycket i branschen, en bransch där det finns duktiga entreprenörer som skulle kunna gynnas av stordriftsfördelar. Vårt övergripande mål är att bygga en långsiktig koncern med fokus på lönsamhet.

Var ser du att Gullberg & Jansson är om tre år?

Vi skall fortsätta vara ett fortsatt lönsamt bolag, och vi har idag bra med kapital för att växa vidare. Vi har inget mål på storlek, men har vi bra och hängiven personal och vet att vi kan utnyttja den teknik som finns, värt att notera är att vi dubblat omsättning på samma personal. Ser man på den marknad som kanske är mest lik den svenska, Tyskland, så skall det fortsätta byggas minst lika mycket pooler som det gör idag i 7-8 år till för att vara i nivå per 1 000 invånare.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Gullberg & Jansson, vad skulle det i sådana fall vara?

Vi har sett en trend på att allt fler stannar hemma på semestern och tar mer hand om sina sommarhus, och nu späder Corona på effekten. Vi agerade snabbt i krisen och byggde på ett stort lager av våra produkter så vi står redo för ökad omsättningstillväxt.

Kan du nämna tre anledningar till varför Gullberg & Jansson är en bra investering idag?

  1. Vi kommer att fortsätta vår lönsamma expansion och visa på fortsatt tillväxt.
  2. Skulle nybyggnation av pooler vika ned, så finns det fortsatt en enorm eftermarknad. Det finns idag 80 000 pooler i Sverige som konstant behöver uppgraderas, någon del som behöver bytas ut eller repareras, här är vi det självklara valet.
  3. Vi är väl förberedda för fortsatt tillväxt där vi har stark likviditet och kapitalstarka ägare samt är obelånade, så vi har muskler till expansion.