Intervju med Gaming Corps VD Juha Kauppinen


2020-06-26


VD Juha Kauppinen

"Jag känner att vi nu lagt en grund som gör att bolaget äntligen ska kunna blomstra och skapa ett högre aktieägarvärde."

För de som inte tidigare har hört talas om Gaming Corps, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Gaming Corps är ett litet, svenskägt börsnoterat utvecklingsbolag för spel inom två marknader, Gaming och iGaming, där den senare innebär spel för pengar via digitala kanaler. Grunden i vår affärsidé är att kombinera dessa två affärsområden och ta tillvara på de värdefulla synergieffekter som uppstår när de drivs parallellt. I dagsläget har vi en egen studio och bedriver utveckling inom båda områden men med tyngdpunkten på iGaming då det bland annat innebär kortare utvecklingscykler som kan generera intäkter snabbare. iGaming-affären är grunden i receptet för att nå svarta siffror i kölvattnet av de senaste förluståren och när det är uppnått kan vi skjuta mer resurser till Gaming-affären. Hittills har en stor del av min och mina kollegors tid sedan slutet av 2018 handlat om att återuppbygga bolaget. Även om affärsidén är densamma så är Gaming Corps ett helt annat bolag idag och det är den här idén som vi i ledningen och styrelsen har köpt in oss på. Jag känner att vi nu lagt en grund som gör att bolaget äntligen ska kunna blomstra och skapa ett högre aktieägarvärde. 

I april 2020 lanserade ni spelet Oh Frog på Steam. Kan du berätta mer om den potential du ser för spelet och vad det kan innebära rent finansiellt för er?  

Oh Frog fyller en viktig funktion för oss då det återetablerar Gaming Corps som en utvecklare av egna spel inom Gaming. Då spelet var långt gånget i sin utveckling när vi tog över det har vi kunnat snabbspola processen och fokusera på finjustering och finslipning. Det har medfört flera positiva effekter som inte bara handlar om finansiella fördelar, utan även att kunna utgöra ett attraktivt alternativ för anställda, bygga förtroende på marknaden, bygga kunskap in-house etc.

Långsiktigt tror jag att detta kommer kunna ge ett bra avtryck finansiellt, men vi kan inte ge någon prognos i dagsläget. Vi bedömer att spelet kan generera betydande direkta intäkter i slutändan då det i sin kategori är relativt unikt. Lanseringen på Steam var första steget vi tog för att få ut spelet, då vi under hösten 2019 fick reda på att kön hos Nintendo var väldigt lång och fick rekommendation att avvakta.

Vi föregick i slutändan även samarbete med publiceringsbolag då de förhandlingar vi var i tog flertalet vändningar, övergripande positiva, men som gjorde att tiden gick. Så från ett finansiellt perspektiv är det här en trestegsraket där vi som tydligt kommunicerat inte räknar med att det första steget inbegriper någon större intäkt. När spelet förs fram av ett publiceringsbolag inträder en ny fas, men även där har vi varit moderata i våra bedömningar. Vår tilltro till Oh Frog ligger alltjämt i möjligheterna som kommer av en lansering på Nintendo Switch. Så jag bedömer att om ett par år kommer Oh Frog att ha tjänat bolaget mycket väl.

Under juni lanserade ni den digitala spelautomaten ”Book of Pirates” som var det första spelet från er portfölj av icke-exklusiva produkter inom iGaming att nå marknaden, lanserat på ATG Casino. Kan du berätta lite mer om vad den här lanseringen betyder för Gaming Corps, och vilka värden det kan resultera i över tid för er?

Att bolaget äntligen kom ut med en iGaming-produkt är snudd på en mångårig förlossning som till slut var över, vilket kändes helt otroligt bra. Sedan 2015 har många väntat på att affärsidén med Gaming och iGaming tillsammans skulle ge frukt, och när jag och mina kollegor tog över i slutet av 2018 visade det sig att utsagor om produkter med snar lansering inte stämde. Vi fick börja helt från början.

Den första iGaming-produkten innebär inte bara att vi börjar generera löpande intäkter, det har även en enormt stor symbolisk betydelse för alla inom såväl som bredvid bolaget som väntat på att Gaming Corps skulle ta det här steget.

Nu är bolaget i början av att kunna etablera trygga intäkter på ett sätt som vi inte haft innan då det mer byggde på en s.k. work for hire-modell. Än så länge är bara en kasinoprodukt ute på marknaden men planen är att rulla ut fler och fler. Nyckeln här är att knyta till oss flera operatörer, utöver de två vi har idag, ATG och Videoslots, vilket kommer ge bolaget en helt annan finansiell stabilitet. Därutöver har vi startat arbetet med att bygga kapacitet för direkt integrering vilket är en annan affärsmodell med högre intjäningsförmåga på sikt. Förhoppningen från vår sida är att det här visar sig vara en gynnsam affär.

Coronavirusets framfart har stora påverkningar på ekonomin och många företag blir drabbade. Hur tror du att Gaming Corps kommer påverkas av Covid-19 under resten av 2020?

Vi har haft turen att Gaming Corps produktion inte märkbart känt av Covid-19 med mindre än att två samarbetspartners haft vissa förseningar, detta till trots att Malta delvis varit stängt. Däremot har vi påverkats av sjukfrånvaro i ledningsgruppen, så vi kommer de närmaste månaderna ligga efter vårt eget schema vad gäller strategisk utveckling och andra långsiktiga frågor. Men det finns inga indikationer på att själva produktionen kommer drabbas negativt framöver. Eftersom spelande, vare sig det är för nöje eller för pengar och nöje, sker via telefon och dator så har isoleringen hittills inte haft någon negativ effekt på de marknader vi agerar på. Så på det sättet är vi ödmjukt tacksamma att inte lida skada på det sätt många välfungerande företag har gjort under pandemin.

Däremot har vi blivit påverkade i vår marknadsföring och planerna framåt eftersom vi vill vara extra lyhörda för den lilla grupp som har ett komplicerat förhållande till spelande. Det finns indikationer på att den gruppen har det svårare under pandemin, vilket bland annat lett till åtgärder hos ATG som vi helhjärtat stöttar. För den stora majoriteten är kasinospel ett avslappnande tidsfördriv och något man lägger mindre summor på, precis på samma sätt som att då och då gå på restaurang eller konsert. För dem vill vi givetvis producera häftiga spelupplevelser.

Vi är stolta över vad vi presterat så givetvis kan det kännas tråkigt att inte fullt ut kunna prata om vad vi för ut på marknaden, men här krävs ett helikopterperspektiv. Pandemin kräver att man är extra lyhörd, ser till helheten och fokuserar på att hjälpa de svagaste. Så vi har kommunicerat att vi avser vara mycket restriktiva i vår marknadsföring av iGaming-produkter och det är något som kommer fortgå så länge vi bedömer att det behövs.

I din mening, vad gör Gaming Corps till en bra investering idag?

Vi är och förblir försiktiga generaler, så det ligger inte för mig att uppmana människor att köpa vår aktie. Inte minst för att det väldigt lätt blir uttalanden som naggar i kanten för vad som är acceptabelt avseende informationsgivning. Vi har många fördelar som framgått av vår rapportering men givetvis fortfarande en lättare uppförsbacke i och med att svarta siffror ännu inte uppnåtts. Så det jag kan göra är att berätta vad som attraherade mig till aktien i första taget och det var just affärsidén som jag tidigare nämnt.

Att ta fram ett spel är tidskrävande och kostsamt, får man en framgång innebär det enorma finansiella fördelar. Men alla spel når inte framgång. Spelbranschen är lukrativ och alla vill ta del av kakan men många lyckas inte alls. Jag gick in i Gaming Corps för att jag såg embryot till ett framgångsrikt litet men kraftfullt bolag som skulle nyttja spännvidden mellan Gamingens långsiktighet och iGamingens kortare ledtider, skapa synergier avseende kompetens, hitta smarta lösningar. Sedan hamnade bolaget väldigt snett därefter men nu är vi på rätt kurs.

Hur lång tid tar det innan vi når toppen vi strävar efter? Det vågar jag inte prognostisera men jag är som investerare långsiktigt engagerad i Gaming Corps, och det hoppas jag våra övriga aktieägare också är.