Intervju med Fragbite Groups VD Marcus Teilman


2022-12-19


VD Marcus Teilman

För de som inte tidigare har hört talas om Fragbite Group, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Fragbite Group är en koncern med verksamhet inom traditionell gaming, e-sport samt Web3 gaming. I koncernen har vi Playdigious i Frankrike som portar, d.v.s. utvecklar mobilversioner av framgångsrika PC-spel som de också publicerar. Därutöver har vi det svenska företaget FunRock & Prey Studios som utvecklar mobilspel och just nu är aktuella med MMA Manager 2: Ultimate Fight. Fragbite AB är koncernens e-sportbolag och ett av Nordens största communityn och mediaföretag inom e-sporten. De driver e-sportturneringar som t.ex. Svenska Cupen i CS:GO och Svenska Schackligan, i samarbete med Sveriges Schackförbund. Inom koncernen har vi även Lucky Kat som bedriver framgångsrik utveckling av mobilspel i genren hyper casual, och som tillsammans med vårt nyaste dotterbolag WAGMI driver och utvecklar Web3-spel. Ett exempel på ett sådant är Panzerdogs. Verksamheten inom Web3 gaming är reglerad genom en Virtual Assets Service Provider-registrering via Gibraltar Financial Services Commission.

Kan du berätta lite mer om Fragbite Groups produkter, fördelarna med dem och hur de står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

Styrkan i Fragbite Group ligger i synergieffekterna bolagen emellan och den strategiska riktning och det långsiktiga varumärkesbyggande vi kan bidra med på koncernnivå. Sen har de enskilda bolagen många styrkor, så som t.ex. Playdigious som upprepade gånger visat sin förmåga att säkra rättigheterna för mobilutveckling av väletablerade speltitlar, och framgångsrikt lanserar spel på globala plattformar som Apple Arcade och Netflix. Dessutom har de lyckats lansera spel i Kina, något som inte är helt lätt. Fragbite AB är ett av de ledande bolagen i Norden och därtill ett av de äldsta varumärkena i e-sportbranschen. Med den nyligen erhållna licensen ligger vår Web3-verksamhet i framkant på en snabbt expanderade marknad, där innehållet också fått en kvalitetsstämpel i och med försäljningen av tokens till några av de mest namnkunniga investerarna inom Web3.

Fragbite Group har ett stort öga riktat mot Web3, och i senaste kvartalsrapporten beskrev ni att en ”Initial Decentralized Offering” är ett mål i den kortsiktiga framtiden, kan du utveckla vad det skulle innebära?

En IDO innebär ytterligare försäljning av tokens, utöver de vi sålde i den redan genomförda strategiska rundan som uppgick till ett totalt belopp om ca 3.35 MUSD. Genom en IDO så sker försäljningen av tokens publikt via en extern marknadsplats och de kommer sen kunna köpas och säljas på en decentraliserad handelsplats. Dessutom kommer spelarna kunna använda dessa tokens i våra Web3-spel för att köpa och sälja olika artiklar som används i spelen, för en roligare och bättre upplevelse.

Ert nystartade koncept CS:GO Cup i Sverige blev väldigt framgångsrikt i termer av intresse. Hur planerar ni utveckla turneringen framöver och vilken potential ser ni i att eventuellt ta tävlingen internationellt?

Det var oerhört glädjande att mottagandet av Svenska Cupen blev så stort! Vi planerar för att vidareutveckla konceptet här i Sverige och ser även över möjligheterna till att ta det till andra marknader. Vilka marknader får vi återkomma till när ett beslut i frågan är fattat.

Om 3 år, var ser du att Fragbite Group är då?

Om 3 år har Fragbite Group kommit en bra bit på väg och har en etablerad kapacitet för att skapa spelkoncept som väver ihop samtliga marknader som koncernen agerar på, dvs. traditionell gaming, e-sport och Web3 gaming. Därutöver har kärnverksamheten i respektive marknadsområde åtnjutit ytterligare tillväxt. Slutligen ser jag goda möjligheter för oss att om 3 år ha etablerat koncernen som en av de ledande aktörerna inom vår nisch på Web3 gaming-marknaden. 

Kan du nämna tre anledningar till varför Fragbite Group är en bra investering idag?

  1. Fragbite Group är en diversifierad koncern med ett brett innehav av framåtlutade verksamheter som behållit sin entreprenöriella drivkraft samtidigt som de får stöd och struktur att växa både snabbt och starkt.
  1. Det finns en stor potential inom framtidsmarknaden Web3 gaming, där vi snart har ett färdigt spel att släppa på både PC och mobil. 
  1. En uttalad M&A-agenda medför många intressanta möjligheter för oss framöver.