Intervju med DexTech Medicals VD Anders R. Holmberg


2020-11-11


VD Anders R. Holmberg

"Plattformen är mycket riktigt kanske det mest värdefulla bolaget har."

Analyst Group har uppmärksammat att DexTech Medical nyligen laddat upp en presentation från Sten Nilsson, grundare och styrelseledamot i DexTech Medical, med titeln ”GuaDex – A Novel Platform For Drug Development And Drug Modicications”, se länk här. I samband med detta har vi även varit i kontakt med Anders R. Holmberg, grundare, VD och styrelseledamot i DexTech Medical, och passat på att ställa några korta frågor.

Er patenterade teknologiplattform GuaDex ger likt en ”legolåda” multipla möjligheter att bygga olika molekyler och därmed möjligheten att utveckla flera olika läkemedelskandidater. Kan du berätta mer om plattformen, dess värde för er och hur du ser på den långsiktiga potentialen?

Plattformen är mycket riktigt kanske det mest värdefulla bolaget har. Den ligger till grund för alla nuvarande kandidater och nya under utveckling. Vi har finslipat den kemi vi använder vilket är fördelaktigt på flera sätt tex. att vi kan använda samma GMP syntes/produktion för samtliga konstruktioner med endast smärre anpassningar. Just produktionen av större mängder av en läkemedelskandidat är en ofta förbisedd faktor av yppersta vikt. Utan en kostnadseffektiv stabil produktionsmetod blir aldrig en kandidat en produkt som når marknaden.

Min kollega Sten Nilsson har på ett pedagogiskt vis beskrivit vår plattform och dess möjligheter vid vår sista bolagstämma, något som blev mycket uppskattat. Presentationen finns via följande länk.

Prostatacancer är fortsatt den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden och varje år är miljontals individer drabbade. Samtidigt går forskningen framåt och aktörer världen över arbetar intensivt för att adressera denna elakartade sjukdom. DexTech Medical är en sådan aktör och som ett bolag som på daglig basis lever och verkar i denna värld, hur ser ni på förekomsten och mortaliteten kring prostatacancer idag?

Prostatacancer är som bekant den vanligaste cancersjukdomen hos män i Västvärlden. Behandlingen har utvecklats mycket under de sista ~15 åren. Trots det så är det dessvärre så att i de fall där sjukdomen spritt sig i kroppen med skelettmetastaser, ca 20-25% av fallen, är prostatacancern obotlig. Idag finns en handfull godkända läkemedel för behandling av spridd sjukdom, s.k. kastrationsresistent prostatacancer, CRPC, och ett antal under klinisk utveckling. Gemensamt för de godkända preparaten är att de kan förlänga livet för patienten, men, samtliga kommer i ett senare skede att bli overksamma och patienten avlider av sin sjukdom. Denna situation gör att nya preparat kommer att bli komplementära snarare än konkurrenter till befintliga preparat. Faktum är att behovet av nya preparat är större idag än bara för några år sedan då man nu använder de befintliga läkemedlen tidigare i sjukdomsförloppet vilket gör att det de facto finns färre alternativ när CRPC stadiet nås.

Hur ser ni att OsteoDex, som är en av era läkemedelskandidater, skulle kunna bidra i kampen mot prostatacancer?

OsteoDex kommer att väl passa in i verktygslådan för behandling av CRPC. Vårt preparat har några viktiga styrkor; mycket hög tolererbarhet dvs. få och lindriga biverkningar, jämförelsevis enkel för sjukvårdspersonal att hantera och administrera samt möjlighet till konkurrenskraftig prissättning. Vidare kan OsteoDex kombineras med samtliga godkända läkemedel då preparatet inte tillför någon toxicitet och har en unik verkningsmekanism. Det är även troligt att genom sin verkningsmekanism, som använder tumörens basala elektrokemiska egenskaper, kan resistens förhindras/fördröjas.

När det gäller de resultat som vi redovisat för fas2 studien, trots att de är mycket goda resultat, så visar dessa inte OsteoDex fulla potential då behandlingen avbröts efter 5månader/10 doser (p.g.a. resursbegränsningar). Det är vanligast i studier att testpreparatet ges till sjukdomsprogress, ett åtagande som är betydande (kan enkelt fördubbla studiekostnaden etc.).

Även här har Sten Nilsson, som expert inom prostatacancer, beskrivit sjukdomens förlopp och OsteoDex tentativa roll i behandlingen (presentation). Föreläsningen finns nu även tillgänglig på DexTechs hemsida (www.dextechmedical.com).