Intervju med CTT Systems VD Henrik Höjer


2023-12-15


VD Henrik Höjer

"På samma sätt som jag och mina medarbetare på CTT gör allt för hållbarare och väsentligt behagligare flygresor ska vi göra allt vad vi kan för att aktieägare i CTT ska få en så lukrativ resa som möjligt."

För de som inte tidigare har hört talas om CTT Systems, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar? 

CTT är en pionjär inom flygindustrin med två system som aktivt reglerar luftfuktigheten i flygplan: avfuktare och luftfuktare. Genom vår senaste prognos omsätter vi mellan 308 – 313 MSEK på rullande 12-månader och vi har 75 medarbetare fördelade på våra anläggningar i Nyköping (huvudkontor) och i Nybro.

CTT har produkter för aktiv fuktreglering som ökar kabinluftens fuktinnehåll och som håller flygplanskroppen torr. Detta medför ett behagligare klimat ombord och ett mer hållbart flyg med sänkt klimatavtryck. CTT löser två fuktproblem i flygplan:

Det torra problemet: luften ombord på ett flygplan är extremt torr. Detta minskar passagerarnas och besättningens välmående och medför förhöjd risk för uttorkningseffekter som exempelvis har negativ påverkan på immunförsvaret.

Det blöta problemet: kondensation leder till att ett medelstort passagerarplan ökar sin vikt med 200 – 300 kg. Denna extra vikt medför ökad bränsleförbrukning, vilket ökar kostnaderna för flygbolag och belastar miljön genom onödiga utsläpp av växthusgaser.

CTT har en marknadsdominerande ställning för luftfuktare till långdistansflygplan med fler än 50 flygbolagskunder. Våra kunder är flygbolagen och vi säljer direkt eller indirekt genom de stora flygplanstillverkarna Airbus och Boeing, där vi är ensamma om att ha luftfuktare som tillval vid köp av nya flygplan, vi arbetar också med tillverkare av privata jetplan. CTT har en stark position som ensam leverantör till de senaste fyra kommersiella långdistansmodellerna från Airbus och Boeing samt en dominerande position inom VIP-marknaden. 

Kan du berätta om era humidifiers, fördelarna med dem och hur produkten står sig och särskiljer sig mot konkurrerande aktörer och lösningar?

Det finns flera zoner i ett flygplan som alla har eget luftklimat. I cockpiten och personalvilorummet är luftfuktigheten omkring 2 %, i first-class omkring 5 % medan den i economy kan vara upp till cirka 16 %. Våra luftfuktare ökar luftfuktigheten i dessa zoner till upp mot 22 %, vilket motsvarar luftfuktigheten i Sverige under vintertid.

När vi anpassade och utvecklade befuktningstekniken för flygindustrin insåg vi att befintliga pad-material inte uppfyllde branschens krav, särskilt inte de från Boeing och Airbus och de från luftfärdsmyndigheter (FAA, EASA etc.) och hälsomyndigheter (exempelvis Food and Drug Administration – FDA). CTT och Munters utvecklade därför ett nytt och unikt padmaterial som inte bara uppfyllde standarderna – det höjde ribban ytterligare. CTT-padmaterialet har genomgått rigorösa tester för att klara maximal lufthastighet, uppfylla gränsvärdena för vattenöverföring och upprätthålla pH-nivåer inom stränga tekniska specifikationer. Materialet uppfyller den höga brandklassningen, och användningen av aktivt kol gör padden resistent mot bakterietillväxt och förhindrar legionellaöverföring.

Ytterligare ett problem vi löste var hanteringen av avlagringar från det vatten som används för att befukta luften. Vattnet är det standardvatten som du använder för att tvätta händerna med när du flyger, och det fylls på där flygplanet landar. Dessa avlagringar fastnade i konkurrenternas befuktningsenheter och ledde till låg tillförlitlighet i systemets funktion samt ledde till höga underhållskostnader. CTT löste problemet genom att utveckla en utbytesenhet (befuktningspad) där kalkavlagringarna samlas, vilket har lett till hög tillförlitlighet och låga underhållskostnader. Dessa befuktningspaddar, som CTT Systems säljer på eftermarknaden, är en av de största anledningarna till vår framgång. 

Vad har ni för spetskompetens som gör att exempelvis Boeing väljer er produkt istället för att utveckla en egen? 

Boeing, såväl som Airbus, utvecklar och producerar flygplan, men de utvecklar aldrig de delsystem som bygger upp flygplanet utan väljer att köpa dessa från delsystemleverantörer. CTT är ensamma om att ha lyckats ta fram lösningar för aktiv fuktreglering i passagerarflygplan och blir därmed en naturlig leverantör till Airbus och Boeing. CTT är ledande och bäst i sin nisch och har i det avseendet unik kompetens.

Jag tror att det vi gör är för nischat och för litet för att det ska vara värt för konkurrenter. CTT Systems omsätter idag ungefär 300 miljoner kronor, vilket är litet i sammanhanget av hela flygbranschen.

Inträdesbarriärerna till flygbranschen är mycket höga. Vi brukar säga ”once in, never out”, därför är det helt enkelt inte lönsamt för andra större bolag att försöka skapa en produkt som kan konkurrera med vår. 

Hur funkar eran säljorganisation givet era partnerskap med Boeing och Airbus?

Både Boeing och Airbus säljer mycket av våra produkter åt oss. Vi finns på listan över optioner när ett flygbolag köper ett flygplan från Boeing eller Airbus, därför arbetar vår försäljningsorganisation mycket med att utbilda flygbolagen om varför de bör välja vår produkt. Detta gör vi genom att utbilda marknaden bland annat genom partnerskap, mässor och liknande evenemang.

Eftersom det är just piloter och flygbesättning som gynnas mest av vår produkt, ser vi också till att marknadsföra oss på sociala medier för att nå dem som tar besluten att köpa vår produkt. CTT Systems får en otrolig säljkraft när det är piloterna själva som vill ha produkten, och eftersom vår produkt ger en kraftig förbättring av arbetsmiljön för besättning och piloter har denna strategi fungerat utmärkt. 

Vad är CTT Systems strategi för att öka marknadsandelar inom Private Jet-segmentet?

Privatjetmarknaden har på lång sikt en betydande potential för CTT och uppvisar en egen cyklisk dynamik med låg korrelation till vanliga ekonomiska cykler. På denna marknad leder Airbus Corporate Jets (ACJ) utvecklingen genom att marknadsföra vårt befuktningssystem som en del av deras flygplan.

Vår tillväxtstrategi för privatjets fokuserar på att övertyga andra tillverkare att följa efter och inkludera vårt luftfuktningssystem som en del av deras erbjudande. Vår målgrupp består av flygplansmodeller i prisklassen 75–80 miljoner USD, designade för mer än 15 timmars flygning, s.k. large cabin business jets. Även om dessa flygplan är utrustade för att göra resan behaglig, är kabinluften extremt torr (<5 % RH). För en kostnad av ca 0,5 miljoner USD kan detta problem lösas, vilket gör att passagerarna anländer mer utvilade och redo. Detta är en liten kostnad i sammanhanget men skapar stort värde.

På medellång sikt är vi försiktigt optimistiska att kunna nå denna marknad på 50-100 flygplan per år innebärande en marknad om upp till 300 MSEK för CTT. Vi ser ett positivt gensvar från branschen för vårt erbjudande, drivet av ACJs stöd för befuktning.

För att framgångsrikt nå hög marknadspenetration inom privatjets måste vi övertyga andra OEM-tillverkare att också erbjuda befuktning som ett valbart tillägg vid leverans av flygplanet. Detta inkluderar, utöver Boeing Business Jets (BBJ), även andra tillverkare av stora affärsjetplan som Bombardier, Gulfstream och Dassault. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med detta.

Vi har historiskt sett att när vi väl etablerar ett OEM-partnerskap inom ett nytt segment, ökar efterfrågan på våra lösningar snabbt. Detta har tidigare inträffat i VIP-flygplanssegmentet, det vill säga flygplan för förmögna individer eller regeringar. Således krävs det endast att en tillverkare av privatjets ingår ett OEM-partnerskap med oss för att vi ska se en tillväxt. 

Hur påverkar teknisk innovation er strategi för Aftermarkets-segmentet, och finns det några nya teknologier som ni för närvarande integrerar eller planerar att integrera?

Långsiktigt är teknisk innovation viktigt för att fortsätt växa Aftermarkets-segmentet, men man måste också ha i minnet att vi verkar inom en mycket reglerad bransch där det tar flera år att genomföra förändringar och få nya innovationer godkända av flygplanstillverkare och myndigheter. CTT arbetar därför långsiktigt med teknisk innovation i samarbete med branschledande företag inom luftrening och fuktkontroll. Vår senaste innovation är Humidifier Onboard+ Pure Air, där vi integrerat ett aktivt kolfilter från Camfield i vår befuktarpad, vilket gör att vi kan ta bort upp till 70-80 % av de gaser på marken som ger upphov till obehaglig lukt, såsom avgaser från andra flygplan och glykol som används vid avisning (VOC – Volatile Organic Compound). Det aktiva kolfiltret reducerar även Ozon under flygning med upp till 70-75 %. Vi har lyckats integrera detta filter i den befintliga befuktarpadden och tillför därför ingen ytterligare utrustning och eliminerar därmed behovet av extra underhållsåtgärder och reservdelar. Vi går nu vidare och tittar på ytterligare innovationer tillsammans med våra partners. 

Om 3 år, vart ser du att eran produktmix kommer utvecklas?

Om 3 år har vi lyckats komma in med vårt befuktningssystem hos en eller flera av OEM-tillverkarna av Large Cabin Business Jets och Cabin Humidification har blivit standard på Wide Body-flygplan och är en del av den ”Cabin experience” som flygbolagen erbjuder sina premiumkunder. Om vi lyckas bli en del av den så kommer varje flygplan behöva upp emot 6 av våra produkter, vilket är en fördubbling av mängden varje flygplan har idag. Detta i kombination med den allt högre produktionstakten av Wide Body-flygplan driver då CTT:s tillväxt. Jag tror även att den för branschen så viktiga hållbarhetsutvecklingen kommer att driva upp efterfrågan på vårt antikondensationssystem så att vi har återtagit den marknad vi hade före pandemin och fortsätter att växa den genom att vi har lyckats övertyga Airbus och Boeing om att erbjuda vårt greentech system som en valbar option vid leverans av nya flygplan. 

Kan du nämna tre anledningar till varför CTT Systems är en god investering idag?

CTT är ett lönsamt företag med stor tillväxtpotential baserat på en stark marknadsposition som ensam leverantör av luftfuktare till Airbus och Boeing, som båda avser öka produktionstaken under kommande år. Målet är att producera dubbelt så många flygplan om 2 – 3 år. Därtill har CTT produkter i drift på över 50 flygbolag idag, främst luftfuktare i cockpit och besättningens vilomoduler. Det är en stor tillgång att flygbolag har erfarenhet av våra produkter när vi nu tar nästa steg mot passagerarbefuktning (Cabin Humidification) och produktionsvolymerna av Widebodies kraftigt ökar de närmaste åren hos Airbus och Boeing.

Vid sidan om kommersiella flygplan bearbetar vi marknaden för Private jet, som är oexploaterad, med potentialen att öka omsättningen med upp till 300 MSEK per år. Airbus Corporate Jets (ACJ) går i täten genom att marknadsföra våra system tillsammans med sina flygplan. Tillväxtstrategin för privatjetflygplan syftar till att övertyga andra privatjet-tillverkare att följa efter. 


Hållbarhetstrenden är mycket stark inom flygbranschen och flygbolag och flygplanstillverkare letar efter lösningar som minskar CO2-utsläppen. Vårt anti-kondensationssystem ligger helt rätt i tiden och jag är övertygad om att vi kan ta tillbaka den marknad med retromodifieringar vi hade innan pandemin och på lite längre sikt växa den affären genom att övertyga Airbus och Boeing om att erbjuda sina kunder vårt greentech system monterat redan vid leverans.

På samma sätt som jag och mina medarbetare på CTT gör allt för hållbarare och väsentligt behagligare flygresor ska vi göra allt vad vi kan för att aktieägare i CTT ska få en så lukrativ resa som möjligt.