Intervju med CombinedX VD Jörgen Qwist


2023-06-15


VD Jörgen Qwist

För de som inte tidigare har hört talas om CombinedX, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi är en grupp av specialiserade konsultbolag som arbetar med digitalisering. Idén bakom gruppen är att varje bolag inom koncernen ska vara marknadsledande inom sin specifika nisch. Nischen kan exempelvis vara att man optimerar alla digitala kanaler för att öka försäljningen eller att man automatiserar verksamhetsprocesser med ett olika affärssystem. Därtill får man gärna rikta sig mot en eller ett par vertikaler/branscher. Det är i skärningen teknik/affär som värdet av oss är som störst.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

Alla verksamheter – privata och offentliga – måste dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att vara konkurrenskraftiga. För att du ska full effekt av de investeringarna behöver du specialistkompetens och få organisationer kan sitta på all kompetens själv, det är där vi konsultbolag kommer in och spelar en viktig roll, nu och framåt.

Hur fortlöper det strategiska arbetet med att integrera det flertalet bolag som förvärvades år 2022 i koncernen?

Vi är inte en koncern som ska fösa ihop alla verksamheter under en flagg med samma kultur och samma processer, vi tror att entreprenörskap och ansvarstagande mår bra i mindre och specialiserade enheter med stort självbestämmande. Därför har vi sällan problem med att integrera in förvärvade bolag i CombinedX. Det är inte så mycket piska men många morötter i form av samverkan med de andra systerbolagen och full insyn i det vi kallar ”Kokboken” som är vår samlade best practise på hur man utvecklar framgångsrika specialistbolag.

Kan du berätta om betydelsen av referensavtalen som ni nyligen slutit?

Våra bolag vinner löpande nya och förnyade förtroenden hos stora och namnkunniga kunder och det är ju det bästa beviset på att vi gör bra leveranser, alla kundreferenser betyder jättemycket för oss.

Vad har CombinedX för mål på kort- och medellång sikt?

Vår vision är att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering och på vägen dit har vi satt upp två milstolpar, 2025 ska vi nå en miljard i omsättning och 2028 har vi sagt att vi ska bestå av 8 st ”leading brands” vilka alltså är marknadsledare och 8 st bolag som är på väg att bli det – de vi kallar ”rising stars”. Det här ska vi uppnå samtidigt som vi ska klara våra finansiella mål om en god rörelsemarginal, lägst 10% ebit, och allt detta med en balanserad skuldsättning, idag har vi ingen nettoskuld alls.

Kan du nämna tre anledningar till varför CombinedX är en bra investering idag?

  1. Våra bolag är specialiserade på olika nischer i marknaden vilket gör att våra konsulter inte går att ersätta hur som helst, alla kan inte det vi kan.
  2. Vi har en organisationsmodell med självgående bolag där vi kan göra förvärv utan att drunkna i integrationskostnader och integrationsrisker.
  3. Vi är del av en spännande sektor som är stor och växande, alla digitaliseringskonsulter som gör ett bra jobb kommer kunna växa och generera hälsosamma kassaflöden utifrån de stora kompetensbehov som finns.

Finns det något övrigt vilket du skulle vilja lyfta fram?

Jag tror att ett genombrott för Artificiell intelligens kan stöpa om förutsättningarna för ganska många branscher. Det gäller att kapitalisera på den data man har för att ta bättre beslut i stort och smått och där kommer AI spela en stor roll. Och marknaden kommer efterfråga konsulter som våra för att hjälpa till i den utvecklingen.