Intervju med ChargePanels VD Jan Berggren


2022-07-01


VD Jan Berggren

För de som inte tidigare har hört talas om Chargepanel, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Chargepanel är ett greentechbolag som grundades 2016 i syfte för att möjliggöra en enklare övergång till e-mobilitet. Vi levererar, utvecklar och underhåller ChargePanel-plattformen vilket utmynnar i en SaaS-lösning vilken förenklar infrastrukturen kring elbilsladdning (EV). Detta görs genom e-Roaming och OCPP (Open Charge Point Protocol), vilket möjliggör integration mot andra öppna nätverk och för att slutanvändare inte skall behöva växla mellan flertalet applikationer och operatörer vid EV-laddning. Vi ger därmed företag möjligheten att hantera och driva sina laddningsnät för elfordon på ett effektivt och lönsamt sätt. Genom vår mjukvarubaserade plattform som både är smart och säker, samtidigt som vi är oberoende skapar vi förutsättningar för lönsamhet till företag inom elbilsladdningsindustrin. Vi finns idag representerade via våra kunder i Sverige, Norden, Europa och Afrika.

Vår plattform erbjuds kan delas upp i tre olika produkter:

  • ChargePanel Enterprise – är vårt kompletta white label-system och riktas mot EV-nätverksägare. Med Enterprise kan man styra en hel infrastruktur av EV-laddare och möjliggör enkel översikt över de platser där användaren har EV-laddare.
  • ChargePanel Cloud – utgör ägarsystemet för laddningsoperatörer och möjliggör operativ styrning av sin infrastruktur av laddningspunkterna. Cloud möjliggör därutöver en kundhantering på en mer lokal nivå.
  • ChargePanel Connect – utgörs av den white label-anpassade mobilapplikationen för EV-användaren. Mobilapplikationen kan användas för att ladda sitt fordon, oavsett om det krävs en betalning eller om det sker i hemmet.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

Per den 29:e juni enades EU-länderna och dess miljöministrar till att säga ja till förbud mot nya bensin- och dieselbilar 2035. Det innebär att från och med 2035 kommer inga nya bilar med förbränningsmotorer att få säljas. Den globala elektrifieringsambitionen är den enskilt största drivkraften för både oss och hela branschen vi verkar inom. Elektrifieringen är omfattande och drivs av hela samhället, där regeringar, myndigheter, biltillverkare och andra företag, men även privatpersoner, över hela världen medverkar i den gigantiska omställningen som krävs.

Det finns ett tydligt behov av att snarast växla från fossilbränsle till el. Antalet eldrivna fordon ökar kraftigt samtidigt som vi kan se världsledande biltillverkare ha ett starkt fokus på eldrivna bilar. Dessa stora volymer av nya användare av elbilar och medföljande infrastruktur driver också produkt- och användarutvecklingen framåt; vi har exempelvis det senaste halvåret släppt två nya tjänster såsom eRoaming och EV Fleet Management för att fortsätta erbjuda produkter utefter efterfrågan.

Denna trend driver på hela infrastrukturen kring EV-laddning, vilket inkluderar allt från antalet laddpunkter till användarvänlighet på mobilapplikationer. En välfungerad infrastruktur är nödvändigt för att elektrisk mobilitet ska fungera. För ChargePanel ser vi tydliga drivkrafter som skapar affärsmöjligheter samtidigt som vi utgör en viktig del av att skapa en hållbar infrastruktur för den växande marknaden.

Chargepanel har antagit en tillväxtstrategi, kan du berätta lite mer om er den?

Vår tillväxtstrategi baseras på att vi ska växa med våra kunder, därav läggs stor vikt av att teckna rätt strategiska avtal med företag som, med sin storlek och geografiska närvaro, kan vara med till att uppfylla vår tillväxtstrategi. I klartext innebär det att vi vid tecknat avtal är av vikt att vår nya kund har potential att växa in i fler marknader än den då lokala. För att exemplifiera presenterade vi vårt senaste samarbete den 15e juni med Smart Balance, vilka avser att använda vår SaaS-plattform för att möjliggöra utbyggnad och förvaltning av bolagets laddningsnätverk i Rumänien, samtidigt som bolaget har som ambition att expandera sin verksamhet till Ungern, Belgien, Frankrike och Tyskland. Vår tillväxtstrategi bygger därmed på att dels teckna nya kunder, parallellt som vi växer naturligt med befintliga kunder.

Utöver detta ser vi också möjlighet till att växa via förvärv. Förvärv ser vi oss kunna göra när vi ser att det kan skapa värde och kan tillföra en bra matchning produktmässigt och organisatoriskt, men allt för rätt sak vid rätt tillfälle.

Ni genomförde en framgångsrik börsnotering under slutet av fjolåret, vad har ni för mål under 2022 och vilka ser du som era största utmaningar framgent?

Vår målsättning är att fortsätta leva upp till, och försöka överträffa, den sedan tidigare kommunicerade tillväxtplanen. Detta kan, och ska ske organiskt, men likväl möjliggöras via förvärv.

Våra utmaningar är:

  • Att fortsätta ha en plattform som uppfattas att vara i absolut framkant.
  • Att fortsätta sticka ut i ”bruset” i en alltmer tilltagande konkurrens på en starkt växande marknad. Idag ser vi inga direkta konkurrenter men en hårdnande konkurrens kan inte uteslutas.
  • Dessutom finns det utmaningar för hela marknaden vilket kan försvåra våra kunder etablerings- och utrullningsplaner, med problem som helavledarbrist, pågående oroligheter i världen och inflation.

Kan du nämna tre anledningar varför Chargepanel är en bra investering idag?

  1. För det första är vi ett Greentech-bolag och befinner oss mitt i den stora omställningen från fossilbränsle till el.
  2. För det andra har vi en global underliggande marknad; vår produkt är precis lika aktuell i Sverige som den är i Mumbai och Brisbane, vilket innebär att marknad och kundpotential är mycket stor samtidigt som det vi gör är skalbart.
  3. Till sist, är vi väl rustade att nu med en stark kassa kan kapitalisera på det vi är bäst på.