Intervju med C-Rads VD Cecilia de Leeuw


2023-11-15


VD Cecilia de Leeuw

För de som inte tidigare har hört talas om C-RAD, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

C-RAD är ett globalt medicintekniskt bolag inom cancerbehandling, mer specifikt strålterapi, som grundades 2004 av forskare på Karolinska Institutet. Vi tillverkar olika positioneringssystem som gör att det endast är patientens tumörer, och inte frisk vävnad, som strålas vid cancerbehandling, därmed ökar vi patienters välmående. Samtidigt är produkterna också med och bidrar till ökad effektivitet på klinikerna. Vi är finns över hela världen, men vi har en tonvikt på vad vi kallar avancerade marknader och hälften av vår omsättning kommer från EMEA-regionen men vi är även väl positionerade i den växande APAC-regionen.     

Kan du berätta lite mer om era olika produkter samt fördelarna med dem och hur produkterna står sig mot konkurrerande aktörer med liknande lösningar?

Det är ett fåtal aktörer som erbjuder positioneringsprodukter inom strålterapi och vi är ledande på marknaden. Tekniken vi använder kallas för SGRT, vilket står för ”Surface Guided Radiation Therapy”, och produkterna är en integrerad del i arbetsflödet för strålterapibehandling på klinikerna. Enkelt uttryckt ser våra scannrar till att patienten är där patienten ska vara under behandlingen och att det endast är tumören som strålas och ingen frisk vävnad, om så är fallet stoppas strålningen. Detta är för patienten viktigt då det ökar säkerheten under behandlingen och välmåendet efter behandlingen. För tumörer som exempelvis ligger nära hjärtat, såsom bröstcancer, är våra produkter kritiska eftersom behandlingen blir betydligt mer riskfylld, det är en fråga om liv och död.    

Kan du förklara hur er försäljningsstrategi ser ut, och vad du anser krävs för att C-RAD ska fortsätta vinna nya kunder?

Vår försäljningsstrategi och hur vi går till marknaden sker genom en kombination av försäljning från egen försäljningsorganisation, etablerade distributörer, och industripartners som exempelvis Elekta, Varian, och Accuray. Givet att SGRT-teknik håller på att bli vårdstandard och en given del i upphandlingarna på sjukhus världen över, samt att branschen är ganska konservativ ligger ett stort fokus på att tillverka bra produkter som uppskattas på klinikerna och förbättrar arbetsflödet. På så sätt förbättrar vi våra chanser att fortsätta på vår tillväxtresa.

Kan du berätta mer om er ambition att öka services segmentet, och vad du tror att det kan medföra C-RAD?

Det är viktigt av två skäl. Dels så ser vi till att våra kunder använder produkterna på rätt sätt och att vi hjälper dem att använda produkterna med sin fulla kapacitet för flera typer av cancerformer, vilket i sin tur förbättrar patientvården på klinikerna. Sen bidrar också service-segmentet att vi ökar andelen återkommande intäkter, vilket stärker C-RAD finansiellt samtidigt som det utgör ett bra komplement till produktförsäljningen.   

Vilka anser du är de största utmaningarna för er kommande år?

Vi är endast i början på en väldigt spännande tillväxtresa och behovet av våra produkter är endast i sin linda. Våra största utmaningar ligger i att ta tillvara på de möjligheter som följer denna utvecklingen och göra rätt strategiska val. Det är långa cykler i branschen, där en snabb affär generellt sett tar ett år, så vi behöver alltid ha en uppfattning om framtiden några år framåt och fatta rätt strategiska beslut. Samtidigt ska vi göra detta under fortsatt lönsamhet. 

Om 3 år, vart ser du att C-RAD är då?

Tre år från nu är vi fortsatt den ledande aktören inom SGRT men med ett ännu starkare globalt footprint och närvaro i fler länder. 

Kan du nämna tre anledningar till varför C-RAD är en god investering idag?

Först och främst är vi väl positionerade, som en ledande aktör med ett fåtal konkurrenter, på en snabbt växande marknad där SGRT är på väg att bli vårdstandard världen över.  

För det andra är cancerbehandling, området som C-RAD befinner sig i, otroligt viktigt.. Vi stärker sjukvården genom effektivare arbetsflöden på klinikerna, men främst genom en säkrare och förbättrad patientvård.

För det tredje har vi en mycket kompetent, driven, och väletablerad organisation med en stark ledningsgrupp som kommer att ta tillvara på framtida möjligheter och ta C-RAD till nästa nivå. På grund av att vi som organisation är med och förbättrar cancervården skapas ett enormt engagemang bland våra medarbetare.