Intervju med Blick Globals VD Erik Ahlberg


2020-06-26


VD Erik Ahlberg

"Vår affärsmodell har hög skalbarhet där vi med dagens förutsättningar kan hantera en betydligt högre volym än vad vi gör idag."

För de som inte tidigare har hört talas om Blick Global kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Under förra året förvärvade vi Wiget Group och idag är Blick Global vad vi kallar för ett addtech-bolag, där vi utvecklat en egen teknikplattform som möjliggör och hjälper annonsörer att nå slutkunder över internet. Vår teknologi bygger på ett antal faktorer som är viktiga, bl.a. global räckvidd med över 1 miljard mediakonsumenter, datalagret som innehåller data för bästa möjliga segmentering genom en s.k. programmatisk metod, samt AI/Machine Learning som gör att iterationsfasen när man vill smalna av sina segment görs väldigt effektivt för stora mängder data. Vad det helt enkelt handlar om är att våra kunder ska nå sina slutkunder på ett så effektivt vis som möjligt, där vårt värdeerbjudande mot kund består av effektivitetsvinster med stor besparingspotential om upp till 30 %. För kunden innebär det att kampanjer och annonsering blir mer relevant för de intressen och behov som deras slutkunder har. Vi har specialiserat oss mot iGaming som för oss representerar ett högvärdesegment och är det området som vi har störst erfarenhet, data och specialistkompetens inom. Inom iGaming-segmentet känner vi oss relativt världsunika som addtech-bolag, där vi siktar på att få så stor del som möjligt av mediainvesteringarna.

Skulle du kunna berätta lite mer om hur er intäktsmodell fungerar, och hur ni driver intäkter genom era affärsben idag?

Övergripande kan man säga att vår intäktsmodell består av två delar; den ena är en prestationsaffär och den andra är en plattformsaffär.

Prestationsaffär: vi kan driva kampanjer och investeringar i media för kunds räkning mot att vi får en intäktsdelning på resultatet.

Plattformsaffär: här handlar det om att vi gör vår plattform tillgänglig för vår kund så att de själva kan driva kampanjer. Kunden betalar då för den mediavolym som köps in. Även om vi inte har en intäktsdelning här, så kan vi ibland hjälpa till med utformning av kampanjer vilket vi då tar betalt för. Prismodellen i vår plattformsaffär kan utöver det variera där vi har allt från en löpande licensavgift till att man betalar per kampanj, t.ex. PPM eller CPM där kunden betalar för antal klick.

Under Q1-20 ökade ni er omsättning med 338 % och ert EBITDA-resultat uppgick till +1,6 MSEK, vilket kan jämföras med -5,2 MSEK Q1-19. Vilka faktorer har varit drivande till den starka utvecklingen under årets första kvartal?

Det mest givna här är att vi under 2019 tog ett rejält omtag kring vår affär, där vi som nämnt förvärvade Wiget Group under sommaren. Vi har sett en fin utveckling sedan andra halvan av 2019 men under den perioden insåg vi också att vår egen operatörsverksamhet som utgjordes av kasinosajter på en tredjepartsplattform inte mötte våra krav och förväntningar. Q1-20 var första kvartalet då vi redovisade Wiget Group renodlat och det gav ett resultat som inte tyngdes av en förlustbringande operatörsverksamhet. Vi är såklart glada för vår prestation under Q1-20 men samtidigt har vi en helt annan nivå i vår målsättning. Jag skulle vilja säga att vi just nu bara har skrapat på ytan och vi siktar på att ta nya nivåer under kommande kvartal.

Coronavirusets framfart har stora påverkningar på ekonomin och många företag blir drabbade. Hur tror du att Blick Global kommer påverkas av Covid-19 under resten av 2020?

Förutom den generella effekt som i stort sett vi alla har fått uppleva i form av distansarbete och allmän osäkerhet p.g.a. pandemin, var vår affär i början av mars till ca 80 % beroende av sportverksamhet i den s.k. prestationsaffären. Mycket glädjande för oss var att vi kunde vrida om vår affär genom att följa våra kunder som började sälja andra vertikaler inom iGaming. Förutom det fick vi in nya kunder som snabbt började agera direkt i nätverket. Totalt innebar det att vi kunde manövrera genom den här historiska krisperioden på ett bra sätt, och vi står verkligen stärkta i vår uppfattning att vi genom gedigen teknologi och en snabbfotad organisation kan utveckla den här affären på ett bra sätt och till dess fulla potential på sikt. Samtidigt ska sägas att det utan tvekan påverkat oss men framförallt med avseende på den tillväxt vi skulle kunna haft med ett normalt sportår och EM i fotboll i synnerhet.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under resten av 2020 gällande Blick Global, vad skulle det i sådana fall vara?

Hur sportmarkanden utvecklas och hur ligorna kommer spelas är en viktig faktor att bevaka. Det ska man som investerare titta efter, d.v.s. blir det mer sport är det positivt för Blick Global. Vi har en intäktsdelningsmodell som innebär att mer sport ger mer bettingvolymer som i sin tur ger våra kunder intäkter och oss en andel av den. Vi har över 14 000 slutkunder vars aktivitet direkt återspeglas i vår intjäning. Däremot bör sägas att vi inte har någon aktivitet på den svenska marknaden vilket gör att denna blir marginellt intressant att följa för oss och investerare.

Vi ser även en stor potential i den position vi just nu arbetar med att skaffa oss inom iGaming. Den positionen kan bli en väldigt stor och bra affär. Samtidigt har vi en skalbarhet i vår teknologi med hög andel automation vilket innebär att vi även med nuvarande organisation kan hantera betydligt större volymer. Såklart ska man följa våra kvartalsrapporter där man som investerare bör bevaka vår tillväxt och lönsamhet.

Kan du nämna tre anledningar till varför Blick Global är en bra investering idag?

  1. Vi har rensat bort vår olönsamma operatörsverksamhet som tyngt oss under en längre tid och nu är vi ett renodlat addtech-bolag specialiserat inom iGaming, vilket för oss är en avsevärt bättre affär. Utvecklingen är i ett tidigt skede där vi har en position inom ett för våra kunder väldigt centralt och strategiskt område som kundanskaffning innebär. Med vår plattform tillför vi ett stort värde, vilket i sin tur bidrar till att stärka Blick Globals marknadsposition. 
  2. Vår affärsmodell har hög skalbarhet där vi med dagens förutsättningar kan hantera en betydligt högre volym än vad vi gör idag. Det ger oss bra utrymme för organisk tillväxt med god lönsamhet. I vår strategi för tillväxt har vi dessutom en s.k. inkubator-modell för framtida förvärv där vi vill identifiera och hitta fler ”Wiget-bolag” med verksamheter inom iGaming-operatörers värdekedja. Det kommer över tid ytterligare stärka vår position och intjänandeförmåga. Wiget-affären idag är i sig tillräckligt stark för att vara intressant ur ett investerarperspektiv, om vi dessutom kan hitta fler viktiga förvärv i bolagens tidiga utveckling kommer vi långsiktigt stå väldigt starka. 
  3. Ur ett värderingsperspektiv är det intressant att vi svängt om vår affär radikalt där vi lämnat vår operatörroll som på den svenska marknaden vanligtvis värderas omkring P/E 5-6x. Idag är vi en teknikplattformsleverantör där motsvarande multiplar ligger omkring x10. Om en sådan värderingsnivå är rättvisande för oss får var och en bedöma, men är oavsett en intressant reflektion att göra. Lägger vi dessutom på lönsam tillväxt som vi själva visar så bör Blick Global kunna vara mycket intressant ur ett investerarperspektiv.