Intervju med Biofrigas VD Jonas Stålhandske


2021-01-22


VD Jonas Stålhandske

"Vi kommer kunna bygga en hög omsättning med relativt lite personal. Detta skapar möjligheter för intressanta vinstnivåer och skalbarhet."

För de som inte tidigare har hört talas om Biofrigas, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Biofrigas omvandlar restavfall från exempelvis kogödsel från lantbruk eller rester från livsmedelsindustri till ett klimatsmart fordonsbränsle som idag framför allt tankas av bussar, lastbilar och sjöfart. Det gör vi i containerbaserade anläggningar som vi säljer till lantbruk, livsmedelsindustri eller kommunala vattenreningsanläggningar.

Ni har en spännande teknologi som kan användas inom flertalet områden, finns det något område eller typkund ni satsar extra på idag? 

Just nu så är lantbruk nära till hands eftersom det är en mycket miljöintresserad målgrupp som har kontinuerlig tillgång till gödslet som kan bli en ny intäktskälla för dem genom vår lösning. Även livsmedelsindustrin ser fortsatt intressant ut framåt i och med att hållbarhetsfokus bara ökar mer och mer i dessa verksamheter och skall man gå ner i detaljerna och förbättra sig där så är det en stor fördel att minska sitt avfall och göra något vettigt av det, vilket man gör med Biofrigas. Samtidigt har vi identifierat behov inom reningsverk och samrötningsanläggningar.

Hur tänker ni kring framtida försäljning mot de olika områdena?

Det finns så otroligt många lantbruk så där ser vi såklart potential för högst avsättning och stark tillväxt inom detta område men som sagt, livsmedelsindustrin och andra avfallsproducenter kommer behöva hantera sitt avfall framöver, drivet av både hållbarhetsarbete och lagstiftning.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2021 gällande Biofrigas, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag skulle vilja belysa två saker:

  • År 2021 kommer vara året då vi lägger verifieringarna bakom oss och på allvar öppnar orderböckerna.
  • Under år 2021 förväntas dessutom regeringen komma med slutligt besked om de stödsystem som föreslås i Biogasmarknadsutredningen, vilket såklart är en viktig stimulansåtgärd för att få igång den ökade produktionen kommande år. Vi använder idag 4 TWh biogas i Sverige vara hälften produceras här i Sverige, m.a.o. 2 TWh och det finns möjligheter att femdubbla den produktionen fram till år 2030.

Kan du nämna tre anledningar till varför Biofrigas är en bra investering idag?

  1. Det finns en enorm potential att växa affären internationellt.
  2. Vi kommer kunna bygga en hög omsättning med relativt lite personal. Detta skapar möjligheter för intressanta vinstnivåer och skalbarhet.
  3. Vi arbetar långsiktigt med lösningar som är bra för planeten.