Intervju med BeammWaves VD Stefan Svedberg


2022-11-07


VD Stefan Svedberg

För de som inte tidigare känner till BeammWave, kan du berätta lite mer om er verksamhet. Vad gör ni och vilka marknader adresserar ni? 

BeammWave är ett ”deep-tech” bolag med avancerad teknologi men också långt ner i värdekedjan för millimetervågsteknologi inom 5G. Teknologin består av antenner, radiochip, och tillhörande algoritmer, och det främsta applikationsområdet är smartphones. Sammantaget kan man säga att bolaget befinner sig inom kärnan för hur man ska kunna leverera mycket mer kapacitet i världens mobilnät.

Kan du berätta lite mer om er kommunikationslösning, fördelarna med den och hur kommunikationslösning står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

 Nuvarande lösningar är baserade på analog teknologi och är förhållandevis klumpiga, dyra och med låg prestanda. BeammWave bygger istället en digital lösning, med mycket bättre egenskaper. Vi gör det genom att nyttja vår systemkunskap och bygga helt nytt istället för att försöka förfina en föråldrad teknik. Vi är på det viset en typisk startup, obelastade av historik kan man ta stora steg istället för små inkrementella.

Bolaget blev nyligen medlemmar inom organisationerna ETSI och 3GPP. Vill ni utveckla vad det innebär för bolagets tillväxtresa framöver och vilket värde det innebär?

3GPP, som är en del av ETSI, är den organisation som skriver standarder för all mobiltelefoni. För oss är ett medlemskap både en möjlighet att bidra i framtida standardisering och ett fönster där vi kan exponera oss mot framtida kunder och partners..

Ni implementerade nyligen ett incitamentsprogram, vill ni berätta mer om hur det är upplagt och om ni ser några farhågor med denna typ av kompensationsprogram?

De nya incitamentsprogrammen är i form av teckningsoptioner och i syfte att rekrytera och behålla nya talanger. Så det finns, vad jag ser, bara fördelar för bolaget eller aktieägare med denna typ av program.

Om 3 år, vart ser du att BeammWave är då?

Inom tre år är BeammWave en etablerad spelare med växande intäkter. Bolaget investerar fortfarande i teknologin och ledtiderna i deep-tech är betydande och kräver tålamod. Våra kommersiella diskussioner är ytterst lovande och potentialen är mycket stor. Vi vet att vår teknologi är konkurrenskraftig.

Kan du nämna tre anledningar till att BeammWave är en bra investering idag?

  1. Den stora potentialen som bolaget har på en marknad som är enorm.
  2. Världsklass på ingenjörerna, där vi lyckats rekrytera en bra blandning av extremt erfarna ingenjörer med mer än 20 års erfarenhet och blandat det med unga internationella talanger. Dessutom finns det i ledning och i styrelsen både erfarenhet och kontaktnät som är oerhört värdefull för bolagets kommersiella resa.
  3. Fått en stark start på sin tillväxtresa, teknologiutvecklingen har gått mycket bra, vi har lyckats attrahera kapital för att stå starka även nu när finansmarknaden svajar, vi har ett utomordentligt skydd med 25 patentansökningar och ett antal redan beviljade patent, men inte minst så har vi industrins uppmärksamhet och ögon på oss.