Intervju med AppSpotrs VD Patric Bottne


2020-05-14


VD Patric Bottne

"Jag skulle vilja säga att utifrån den potentialen vi har idag till den rådande bolagsvärderingen, så har förutsättningarna och läget aldrig varit bättre än nu."

För de som inte tidigare har hört talas om Appspotr, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi vill demokratisera apputvecklingen på den globala marknaden och vi har hjälpt människor att leverera och drifta appar i sin dagliga verksamhet till sin publik i över ett decennium. Det vi gör är att vi hjälper företag och organisationer att leverera snygga och funktionella appar för att de ska kunna nå sina affärsmål. För att göra det så har vi utvecklat en plattform i vilken kunder kan bygga och utveckla appar snabbt, kostnadseffektivt och med väldigt hög funktionalitet. Vi har under 2019 lanserat vår 3:e version av plattformen och påbörjat en kommersialiseringsfas i form av licensförsäljning.

Vår vision är att bli den ledande plattformen för s.k. ”low-code” utveckling av appar globalt. Vissa IT-avdelningar vill själva komma igång med low-code utveckling, och vissa vill fortsatt inte göra det på egen hand utan köper då istället in tjänsten från en extern byrå eller agentur. Vi adresserar båda dessa målgrupper, d.v.s. de som vill göra det själva, samt att vi till byråer och agenturer tillhandahåller vår plattform och således gör dem till vår återförsäljare. Vi ser att efterfrågan från båda dessa målgrupper är minst sagt hög och genom att nå båda grupperna blir vår adresserbara marknad minst sagt omfattande.

I ditt senaste VD-ord i Q1-rapporten 2020 skriver du bl.a. om ert arbete med att transformera ert erbjudande från app-som-en-tjänst till plattform-som-en-tjänst (”PaaS”). Kan du utveckla lite mer kring hur ert nya PaaS-erbjudande kommer se ut och fungera?

Vårt Platform as a Service-koncept innehåller en bred uppsättning verktyg för utveckling, publicering och underhåll av professionella appar till iOS, Android och webben. Appar byggs snabbt med drag-and-drop och användarvänliga verktyg för att designa utseende, funktionalitet, logik och flöde i appen. Redan färdigbyggda appar i plattformen kan kopieras med ett knapptryck för att sedan återanvändas och anpassas för nya skräddarsydda appar. Data till appen kan på ett enkelt sätt byggas upp i plattformen genom att använda Excel-liknande databaser eller hämta data från externa källor utanför plattformen. I ett avancerat behörighetssystem i plattformen bestäms behörigheter för användare, vem som får se och göra vad i både plattform och appar vilket skapar säkerhet och kontroll över appar och användare för återförsäljare och kunder med ett accelererande behov av intern apputveckling.

Intäktsmodellen ser ut som så att kunder abonnerar på plattformen vilket för oss resulterar i årligt återkommande intäkter (ARR). Abonnemangsmodellen resulterar i en långvarig relation mellan kunden och Appspotr där båda parter är vinnare. Kunden får en stor trygghet och vet sina IT-kostnader för appar med stor säkerhet. För kunden fungerar det som så att denne köper en licens som ger rätt till att exempelvis utveckla upp till 10 appar. Appspotr tillhandahåller då inloggningsuppgifter till plattformen och erhåller i samband med detta betalningen av kunden för rätten att utveckla nämnt antal appar. Denna intäktsmodell, där vi i erhåller up front-betalningar, resulterar i ett starkare rörelsekapital för oss.

Kan du berätta lite mer om den potential du ser för Appspotr 3?

År 2023 kommer antalet utvecklare utan programmeringskunskap inom större företag vara fyra gånger fler än antalet professionella programmerare. År 2024 kommer 65 % av de appar som byggs att utvecklas med hjälp av low-code verktyg för apputveckling och marknadsstorleken globalt för low-code verktyg bedöms växa från ca 8 miljarder dollar år 2018 till ca 46 miljarder dollar år 2023, med en årlig tillväxttakt på 43 %. Vi riktar oss till både de som vill bygga appar själva samt till de byråer och agenturer som i sin tur till sina egna slutkunder vill kunna erbjuda appar via vår plattform. Det är även möjligt att göra en s.k. white label­-lösning av vår plattform där ett företag skulle kunna köpa in plattformen och under ett eget varumärke distribuera denna i sitt eget nätverk. Med tanke på vilka olika intäktsströmmar vi har möjlighet att ta del av, i kombination med hur pass snabbt marknaden växer och utvecklas, ser jag att potentialen är minst sagt omfattande för Appspotr 3.

Coronavirusets framfart har stora påverkningar på ekonomin och många företag blir drabbade negativt. Hur påverkas Appspotr av Covid-19?

I dagsläget så ser vi inte någon negativ påverkan, tvärtom märker vi av fler förfrågningar men det är svårt att avgöra om det är till följd av Covid-19 eller om så hade varit fallet ändå. Vi har kontinuerliga dialoger med vår analyspartner Gartner, vilka menar att low-code plattformar i många fall är räddningen för flera företag just nu, framförallt för större företag som tvingas säga upp IT-konsulter och att apputvecklingen istället måste ske in house. Vi är en del av den pågående trenden att digitalisera företag och organisationer, en trend som får extra fart i tider som dessa. Samtidigt är volatiliteten i marknaden hög och vad som helst kan såklart hända. I dagsläget ser jag dock positivt på Appspotrs möjligheter att fortsatt vinna ny mark.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Appspotr, vad skulle det i sådana fall vara?

Vi har utvecklat och byggt en ny produkt som förvisso tog lite längre tid än väntat men nu är den klar, vi har förvärvat ett säljbolag som står redo att sälja produkten, vi har kvittens på att försäljning av apparna i nya plattformen funkar och vi har kunder som säger att de är beredda att betala mer. Alla dessa boxar som vi kryssar i gör att vi nu går in i en fas som handlar om att få in fler användare i plattformen. Vi arbetar nu intensivt med marknadsföringskampanjer och framgent skulle jag vilja säga att vår försäljningsdata blir viktig att följa. Det blir viktigt att följa dels hur många som tackar ja till vårt erbjudande och signar upp på plattformen, dels att sedan se hur många som konverterar till betalande kunder. Därefter, när vi fått till en bra konverteringsgrad, så blir det intressant att följa hur snittintäkten per kund utvecklas (ARPU), vilken vi vill öka successivt. På 12-18 månaders sikt blir även churn en viktig faktor att bevaka. Alla dessa delar skulle jag säga är intressant att följa för en investerare och vi avser i kommande rapporter att rapportera relevanta nyckeltal kring detta.

Kan du berätta varför Appspotr är en bra investering idag?

Jag skulle vilja säga att utifrån den potentialen vi har idag till den rådande bolagsvärderingen, så har förutsättningarna och läget aldrig varit bättre än nu. Vi har investerat i en helt ny produkt som kommer kunna ge högre snittintäkt per kund (ARPU) och vi har fått till en säljorganisation som kan driva på tillväxten. Bågen är minst sagt spänd och jag tror att vi har en mycket spännande resa framför oss.