Intervju med Advenicas VD Marie Bengtsson


2022-12-30


VD Marie Bengtsson

För de som inte tidigare har hört talas om Advenica, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Advenica är ett Malmöbaserat cybersäkerhetsföretag som med närmare 30 års erfarenhet analyserar, designar och implementerar skräddarsydda lösningar för skydd mot intrång, dataläckage och manipulation av digital information. Bolaget uppnår hög tillförlitlighet eftersom vi har kontroll på hela kedjan då alla produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Idag består kundbasen till största delen av försvarssektorn och myndigheter inom kritisk infrastruktur eftersom det är dessa kunder som har den mest skyddsvärda informationen.

Kan du berätta lite mer om er produkt, fördelarna med den och hur den står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

Med närmare 30 års erfarenhet har Advenica skapat produkter av högsta säkerhetsklass, och endast tre andra bolag i världen har EU-godkänd VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå. Advenica är stolta över sitt arv av hög kompetens som möjliggör att nya produkter inom såväl mjuk- som hårdvara med hög säkerhetsklass kan skapas. Vi erbjuder produkter inom två huvudområden; nätverkssegmentering och kryptering. En bidragande orsak till att Bolaget vinner många affärer är vår förmåga att kunna leverera säkra lösningar och att man har ett stort förtroende för vår kompetens.

 Ni har nyligen offentliggjort flera ordrar varav en från en befintlig kund som sticker ut storleksmässigt, vill du utveckla lite kring den?

Ordern kom från en långvarig kundrelation av ett bolag inom offentlig sektor och gäller produktutveckling. Genom att få den här typen av större ordrar får vi även en finansiell stabilitet vilket leder till uthållighet. Bolaget kan därmed fortsätta bygga en organisation som ständigt utvecklas och som är kunskapsdrivande, vilket leder till kontinuerlig produktutveckling av nya säkra lösningar.

Cybersäkerhet har blivit allt mer uppmärksammat, framförallt på grund av senaste årets händelser, vill du kommentera lite hur detta kan väntas påverka er framgent?

Omvärldsbilden har förändrats de senaste åren till följd av flera saker. Covid-19 pandemin gjorde att många verksamheter blev tvungna att bli mer digitala då hemarbete blev nödvändigt. Detta gjorde att risken för att bli utsatt för en cyberattack ökade. Dessutom har kriget i Ukraina visat att cyberhot numera används som en del i krigsföringen vilket ställer stora krav på säkra digitala lösningar för alla verksamheter med känslig digital information.

Dessa båda händelser gör att efterfrågan på kompetens och säkra cybersäkerhetslösningar har ökat och kommer fortsätta att öka. För att säkerställa att känslig information inte kommer ej behöriga tillhanda behöver allt fler verksamheter investera i sin cybersäkerhet, vilket påverkar oss positivt.

Om 3 år, vart ser du att Advenica är då?

Om tre år ska Advenica ha fortsatt sin tillväxt och uppnått lönsamhet. För att nå detta behöver vi fortsätta att rekrytera kvalificerad kompetens i hög takt. Vi behöver även fortsätta att utveckla vårt säljarbete för att nå ut bredare i säljkanalerna och genom potentiella partnerskap.

 Kan du nämna tre anledningar till varför Advenica är en bra investering idag?

  1. Vi är en väletablerad och unik aktör på en snabbväxande marknad för cybersäkerhetslösningar.
  2. Baserat på omvärldsbilden så kommer mycket resurser behöva gå till säkerhet och försvar framgent.
  3. Den digitalisering som skett behöver nu säkras upp för att komma ikapp säkerhetsmässigt, vilket kommer vara en bidragande orsak till ökad efterfrågan på våra säkra produkter och lösningar.