Intervju med 24SevenOffice VD Staale Risa


2020-04-15


VD Staale Risa

"Vi har en attraktiv affärsmodell som genererar återkommande intäkter baserat på tjänster som efterfrågas av företag i både bra och dåliga tider, vilket således gör 24SevenOffices till en bra investering över tid."

För de som inte tidigare har hört talas om 24SevenOffice, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi är verksamma på den nordiska marknaden och levererar affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar. Våra affärssystem, vilka kan omfatta t.ex. redovisning, fakturering, CRM, projektstyrning, lager och logistik, tidsredovisning m.m., är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Vår primära målgrupp är redovisningsbyråer och företag med mellan 5 till 500 medarbetare och vi har ett heltäckande och helintegrerat affärssystem i molnet med allt du behöver för att driva ett företag. Vår intäktsmodell grundar sig på två intäktströmmar, direktförsäljning samt försäljning via återförsäljare. Intäkterna består idag till ca 90-95 % av årligt återkommande abonnemangsintäkter (ARR) och till ca 10 % av konsulttjänster i samband med integration, implementering och tjänster knyttet till affärssystemen.

Hur skiljer ni er från konkurrerande ERP-bolag av liknande storlek? Var ligger styrkan i er plattform?

Marknaden för affärssystem kan delas in i olika områden beroende på vilken storlek av företag som adresseras. På ena sidan av skalan finns ett flertal små- och till och med microbolag, och i andra änden ett antal storbolag, s.k. Enterprises. 24SevenOffices verkar inom mellansegmentet som består av medelstora företag, även om en viss andel av vår kundstock utgörs av mindre företag men med en stark tillväxtstrategi. Och det är verkligen styrkan i våra affärssystem, att som företag kan du växa från 1 miljoner kronor i omsättning till 10 miljarder kronor och fortsätta använda våra system. Det är den här skalbarheten, att du som företag kan fortsätta växa i våra system, som särskiljer oss från våra konkurrenter. Vår lösning är även mycket flexibel där olika moduler enkelt och smidigt kan integreras. Något jag också vill lyfta fram är att vi är först i Norden med att erbjuda en AI-motor som automatiserar en mängd rutinuppgifter. Och vad som kanske är än viktigare är att vi byggt den med 20 års data från digitalt bokförda fakturor, vilket ger oss en stark bas för vår AI och således ett First Mover Advantage.

Ni ökade omsättningen kraftigt under Q4-19, och visade på en omsättningstillväxt om ca 39 %. Vilka var de drivande faktorerna bakom denna starka omsättningsökning?

Jag skulle vilja säga att det huvudsakligen är ett resultat av det kontinuerliga arbetet med sälj och marknadsföring som vi har bedrivit under de senaste åren. Genom att ha haft flera bra aktiviteter satta i system över tid, ser vi att vi nu kan skörda frukter från det arbetet. Det ska noteras att en del av omsättningstillväxten under Q4 är hänförlig till en periodisering av tidigare förvärv, justerat för detta uppgick dock fortfarande den organiska tillväxten till över 30 %.

Ni kommunicerade nyligen att fokus framgent kommer ligga på lönsamhet istället för omsättningstillväxt. Vad kommer detta innebära i praktiken för 24SevenOffice? Inom vilka områden förväntar ni er kostnadsbesparingar?

Vi har gjort minst sagt omfattande investeringar på väldigt kort tid, vilket på kort sikt skapar en ”laggande effekt” mellan att matcha kostnader och intäkter. Utifrån de tidigare investeringarna vi har gjort, och vart vi står idag, så ser jag inget behov av att anställa i samma takt för att vi ska kunna fortsätta växa. Det bidrar till att vi kommer kunna öka vår lönsamhet och marginal. Dessutom med tanke på rådande läge och Covid-19:s framfart har vi gjort viss permittering, infört vissa inköpsstopp och minskat något på vår marknadsföring för att så snabbt som möjligt kunna nå lönsamhet. Vi räknar med att kunna visa ett positivt EBITDA-resultat under andra kvartalet i år, vilket avser perioden april till juni som vi nyss inlett.

Hur påverkas 24SevenOffice av Coronavirusets framfart? Hur kommer viruset påverka ert kundbortfall?

Jag skulle säga att vi nog kommer att märka av Coronaviruset, men påverkningen kommer att vara beroende på hur länge och hur hårt det slår ut. Jag tror också på sikt att vi som bolag kommer att komma ut starkare av det, men det är klart att många av våra kunder blir påverkade och måste genomföra vissa kostnadsbesparingar och jag förväntar högre kapitalbindning till kundfordringar och kreditförluster, samtidigt som det är viktigt att understryka att de tjänster vi tillhandhåller inte är de man skär ner på i första taget. Affärskritiska system som innefattar exempelvis redovisning, CRM, logistik m.m. behövs i både bra och dåliga tider. Dessutom bygger vår verksamhet och affärsmodell på återkommande intäkter vilket genereras från en kundbas bestående av fler än 50 000 kunder från olika branscher och industrier. Diversifieringsgraden är således hög vilket resulterar i en lägre riskbild för oss och säkrare kassaflöden. Om vi lyfter blicken något tror jag dessutom att vi på sikt kan komma att uppleva en positiv effekt utifrån vad som händer just nu. Vi märker redan nu att företag inser att de behöver se över sina befintliga affärssystem och bli mer digitala, där jag ser att vi är väl positionerade för att kunna möta en potentiellt stigande efterfrågan.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande 24SevenOffice, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag tror det viktigaste för en investerare att bevaka och utvärdera är hur pass bra robustheten i vår affärsmodell är. Med robusthet menar jag att vi tidigare har haft ett mycket högt investeringstempo och nu är fokus att snabbt övergå till lönsamhet med stigande marginaler, samtidigt som vi fortfarande vill bibehålla en tillfredsställande tillväxt. Om vi kan lyckas med allt detta, vilket kommer gå att utläsa i våra kommande kvartalsrapporter, menar jag att det verkligen bevisar att vi har en robust affärsmodell.

Kan du nämna tre anledningar till varför 24SevenOffice är en bra investering idag?

  1. Vi arbetar med att digitalisera, effektivisera och stärka företags verksamheter och i tider som dessa blir vi alla påminda om vikten av detta.
  2. Vi har en attraktiv affärsmodell som genererar återkommande intäkter baserat på tjänster som efterfrågas av företag i både bra och dåliga tider, vilket således gör 24SevenOffices till en bra investering över tid.
  3. Vi har varit i molnet sedan starten, vi har en teknikplattform som är skalbar och vi kan snabbt nå ut till nya marknader och regioner. Jag skulle vilja säga att vi redan idag har en stark marknadsposition, vilket i sin tur underlättar för att vi snabbt ska kunna ta ännu större andel av vår adresserbara marknad.