WGS Wellness Group A/S blir EcoRubs distributör i Danmark


EcoRub tillkännagav den 2 mars att bolaget lanserar en ny produktserie riktad till hästägare under varumärket Profarma, vilket är ett komplett system med mattor som är tillverkade av återvunnet däcksgummi. Under produktnamnet Profarma Stable Lining (PSL) har ett komplett system utvecklats för hästägare som bryr sig om sitt djur och samtidigt värnar om miljön genom att välja klimatsmarta produkter. Produkterna används både inne i stallet och utomhus runt foderplatser och andra platser som blir mjuka av regn och hästarnas tramp.

Som ett led i ambitionen att lansera PSL-sortimentet i hela Norden meddelade även EcoRub den 20 mars att bolaget har tecknat ett avtal med danska WGS Wellness Group där kontraktet innefattar en initial ramorder om 3 MSEK över två års tid. WGS Wellness Group bildades i mars 2003 och har mer än 40 års kombinerad erfarenhet inom konstgräsindustrin. Företagets primära kunder har varit de danska kommunerna, danska idrottsanläggningar och privata idrottsföreningar och klubbar. Företagets huvudkontor ligger i hjärtat av Norden, närmare bestämt i Frederikshavn, där företaget verkar i hela Danmark, västra delen av Sverige, samt på Grönland och Färöarna.

Det finns cirka 41 000 hästar i Danmark, vilket innebär en marknadspotential om ca 285 MSEK, givet att en hästbox är ca 10 m2 och EcoRubs försäljningspris av PSL är 695 per m2. Detta kan även ställas i relation till den nordiska marknaden där EcoRub uppskattar att det finns ca 440 000 hästar.

Analyst Group ser detta avtal som en validering av att EcoRubs produkterbjudande ligger rätt i tiden då bolaget fortsätter lyckas attrahera aktörer med stort intresse för återvunna material. Dessutom ser Analyst Group att EcoRub tar kliv mot bolagets långsiktiga expansionsplaner, där utsikten att uppnå vårt estimat om ca 26 MSEK i nettoomsättning för år 2023 ser alltmer sannolik ut.

I Europa förbrukas ca 60 miljoner ton plast årligen, men där endast 4 % är återvunnet och resten förbränns. Enligt prognoser kommer Europas förbrukning av plast nå 240 miljoner ton år 2025. EcoRub levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi och på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, där gummit förbränns. Baserat på befintliga ordrar samt potentiella avtal framgent prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till ca 90 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en P/S-målmultipel om 2,3x, och en diskonteringsränta om 13,5 % upprepar Analyst Group ett potentiellt nuvärde per aktie idag om 0,44 kr i ett Base scenario.