Uppföljning SensoDetects Q2-rapport


SensoDetect publicerade idag den 19 augusti 2019 sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Martin Lindes första VD-ord

Martin tillträdde officiellt som ny VD i SensoDetect under maj månad. Vi skrev i vår kommentar förra veckan (16/8) att vi önskade mer information om hur nuläget för SensoDetect ser ut, hur ligger bolaget till med lanseringsplanerna och vad måste hända under hösten för att SensoDetect ska ta ett större kliv framåt. I sitt VD-ord skriver Martin att hans uppdrag är tydligt: Tekniken är färdig, nu skall vi genomföra en global lansering.” Fokusmarknaderna kvarstår (Storbritannien, Sydkorea och Bolivia) med primärt fokus på ADHD, Schizofreni och Autism, även om andra områden och tester kan komma att adderas. SensoDetects lanseringsstrategi består av att växa via distributörer och genomföra studier i respektive region. Martin bedömer att bolaget är i fas och ser fram emot utvecklingen under 2019.

Genomför företrädesemission om ca 10,8 MSEK

Under juli kallade SensoDetect till en extra bolagsstämma där agendan bl.a. innehöll beslut om förslag om nyemission. Tidsplanen för emissionen offentliggjordes den 16 augusti, följande är en kort sammanfattning:

  • Teckningsperiod: 2019-08-26 till 2019-09-09
  • Teckningskurs: 0,90 kr per unit, en unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner.
  • Emissionsvolym: 10,8 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen är via teckningsåtaganden och garantiförbindelser säkerställd till 80 %.