Uppföljning på TCECURs Q2-rapport


TCECUR publicerade idag den 10 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Under andra kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till ca 42,6 MSEK (45,6), motsvarande en minskning om ca 7 % Q-Q, med ett EBIT-resultat om 1,3 MSEK (-2,3). Den minskade omsättningen förklaras dels av den planerade ändringen av affären i Norge, dels av att ett antal större kunder flyttat sina ordrar till Q3-20 främst på grund av den pågående pandemin. I rapporten går det att utläsa att omsättningen för Norge-segmentet uppgick till ca 12,8 MSEK (17,5), medan Sverige-segmentet tillsammans med Övriga världen uppgick till totalt 29,8 MSEK (28,1).

Men den stora tyngdpunkten i rapporten är inte omsättningen utan snarare det starka rörelseresultat som koncernen visar upp. På dotterbolagsnivå levererade TC Connect Norge ett positivt resultat även under årets andra kvartal, något vi ser som ytterligare ett bevis på att omställningen i Norge går som den ska. Det ska då även tilläggas att kvartalet har belastats med engångskostnader om 0,7 MSEK som en följd av avveckling av hyresavtal och vissa personalkostnader i Norge som inte kunde belasta föregående kvartal. TCECUR bedömer att dessa engångskostnader nu är de sista härrörande från ändringarna av den norska verksamheten som inleddes under 2019, vilket därmed banar väg för en fortsatt stärkt rörelsemarginal under H2-20. Sett till de svenska dotterbolagen går dessa fortsatt bra, vilket tillsammans med norgeverksamheten resulterade i ett positivt nettoresultat på koncernnivå om 0,7 MSEK (-2,4) under Q2-20. Som vi tidigare har skrivit i vår analys av TCECUR så är en av de allra viktigaste faktorerna att bevaka på kort- till medellång sikt att koncernen som helhet kan öka och upprätthålla en uthållig lönsamhet, där en stigande rörelsemarginal anses utgöra en stark värdedrivare i aktien under kommande kvartal.

”Våren 2020 kommer aldrig glömmas, en vår som varit minst sagt turbulent och resulterat i nya och oväntade utmaningar. Mitt i stormen lyckas TCECUR få till ett riktigt bra kvartal med ett starkt EBIT-resultat som håller sig på plus hela vägen ned till sista raden för koncernen. Med ett stabilt Q2 i ryggen, och i vad rapporten kan utläsas som positiva utsikter för andra halvan av 2020, har vi all anledning att se fortsatt positivt på TCECUR”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Sammanfattning av senast rapporterade kvartal

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.