Uppföljning på Tangiamos Q3-19


Tangiamo publicerade idag den 15 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Inför rapporten var vårt fokus riktat mot följande delar:

  • Vad omsättningen uppgick till under Q3
  • Hur likviditeten i förhållande till bolagets burn rate har utvecklats
  • Linh Thais VD-ord

Försäljningsmässigt kom rapporten in i linje med våra förväntningar där vi inte hade estimerat någon större omsättningsökning i absoluta tal. Likväl omsatte Tangiamo ca 2,2 MSEK (2,0) under kvartalet och befinner sig därmed i en bra trend, där tolv månader rullande försäljning nu uppgår till 7 MSEK. Vid utgången av september uppgick kassan till 14,6 MSEK, vilken har stärkts via en riktad emission och ett lån under september. Justerat för finansieringsverksamheten, uppgår Tangiamos kapitalförbrukning (burn rate) till ca 0,9 MSEK/månad för 2019 års första nio månader. Det anser vi är en bra nivå och bolaget utvecklas således fortsatt med god kostnadskontroll.

VD-ordet från Linh tycker vi också är bra där hon väl sammanfattar vad som pågår just nu i Tangiamo, viktiga orders och avtal som vunnits samt skriver att ”[…] Vi hoppas och tror att 2020 blir vårt stora genombrottsår.” Detta är även i linje med våra egna tankar och resonemang, d.v.s. att 2020 har alla förutsättningar för att bli ett genombrottsår för Tangiamo där många frukter kan skördas från det arbetet som tidigare lagts.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.