Uppföljning på SDS Q1-rapport


Seamless Distribution Systems publicerade idag den 22 april sin delårsrapport för första kvartalet 2020.

Fokus inför rapport

  • eServGlobal – hur går integrationen?
  • Rekordomsättning att vänta trots COVID-19

Under det första kvartalet uppgick omsättningen för SDS till cirka 53,0 MSEK, motsvarande en tillväxt om 87 % jämfört med samma period 2019. Detta var i linje med estimerade 54,1 MSEK. Den kraftiga omsättningsökningen förklaras i huvudsak av förvärvet av eServGlobal, men även den organiska tillväxten har enligt Analyst Groups uppfattning varit stark, där framförallt ordern från en sydafrikansk aktör antas ha varit drivande. Det bör emellertid påpekas att Analyst Group bedömt dessa intäkter som osäkra med anledning av COVID-19, och ser det således som positivt att affären trots detta har genomförts. Detta ses som ännu ett bevis på att SDS tillhandahåller ett affärskritiskt system som står sig starkt även i tuffa tider. För SDD uppgick omsättningen till 32,9 MSEK, vilket var något lägre än estimerade 35 MSEK, något som också innebär en minskning gentemot det fjärde kvartalet 2019. Orsaken till detta är för oss okänd, men vi misstänker att COVID-19 kan ha haft viss påverkan på t.ex. köp av presentkort. Summerat uppgick omsättningen för koncernen till 85,2, vilket var något lägre än estimerade 89,1 MSEK. 

Lönsamheten något lägre än förväntat. Bolaget redovisade ett EBITDA-resultat om 12,9 MSEK. Detta var något lägre än estimerade 16,9 MSEK. Analyst Group konstaterar att personalkostnaderna ökar med cirka 50 % QoQ, vilket lägger grunden för det lägre resultatet. Orsakerna till denna ökning är för Analyst Group okända, och vi kommer således att undersöka saken vidare inför uppdateringen av vår aktieanalys.

Om vi blickar framåt – hur ser bolaget på framtiden?

VD Tommy Eriksson förklarar i rapporten att organisationen i allt väsentligt trots det pågående utbrottet av Coronavirus står sig stark, där behovet av teknologiutveckling inom mobiltelefonin på bolagets målmarknader bedöms vara den främsta orsaken till detta. Tommy skriver vidare att bolaget nu börjar se positiva effekter på nyckeltalen som en följd av förvärvet av eServGlobal, där många av eServGlobals gamla kunder nu står i kö för att migrera till SDS transaktionsplattform ERS360. Vad gäller SDD skriver VD att bolaget under kvartalet har fortsatt att ansluta fler och fler återförsäljare till sitt nätverk vilket ytterligare ökat relevansen i marknaden, där SDD idag är den enda större aktören som erbjuder lösningar för mindre handlare. Sammanfattningsvis konstaterar Tommy att bolaget trots rådande omvärldsfaktorer fortsätter samtliga strategiska fokusområden att utvecklas mycket tillfredsställande och att 2020 ser mycket ljust ut.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på SDS.