Uppföljning på Obducats Q2-rapport


 

Obducat AB publicerade idag den 24 juli sin delårsrapport för det andra kvartalet räkenskapsåret 2020. En summering av det Analyst Group fann mest intressant i rapporten följer nedan.

Obducat levererar en godkänd rapport

Under Q2-20 så uppgick intäkterna till 9,3 MSEK (10,0), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca -7,2 % Q-on-Q. Rörelseresultatet (EBIT) blev under perioden -7,4 MSEK, ner från -9,3 MSEK för jämförbar period föregående år. På nettoresultatnivå minskade resultatet från -9,0 MSEK till -10,8 MSEK.

Över våra förväntningar på första raden

Obducat levererade en godkänd rapport för Q2-20, givet de rådande marknadsförhållandena, med totala intäkter som låg över våra förväntningar, där vi hade estimerat 8,6 MSEK i totala intäkter jämfört med de 9,3 MSEK som Bolaget presterade. EBIT uppgick till -7,4 MSEK mot prognostiserade -3,5 MSEK. I nettoresultat räknade vi med ett resultat om -2,9 MSEK, vilket var avsevärt högre än det nettoresultat om -10,8 MSEK som Obducat levererade. I Obducat är det mycket slagigt mellan kvartalen, och Analyst Group bedömer att de engångskostnader som Obducat har tagit under Q2-20 gjort att kostnadsbasen blivit högre än estimerat, vilket i sin tur även är förklaringen till de svagare rörelse- och nettoresultaten.

Högre orderingång i Q2-20 än under Q1-20

Ett styrketecken i rapporten var att orderingången ökade med ca 83,6 %, och gick från 6,1 MSEK under Q1-20 till 11,2 MSEK under Q2-20. Detta, tillsammans med att Obducat har tagit ett flertal order under juni och juli månad, tyder på att investeringsviljan bland Bolagets kunder sakta börjar återhämta sig, vilket Analyst Group bedömer som positivt.

Vi kommer inom kort återkomma med en uppdaterad analys.