Uppföljning på Josabs Q4-rapport


Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) publicerade igår den 28 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar om rapporten.


Marknaden var inte helt nöjd med rapporten som publicerades kl 17:25 igår den 28 februari. Idag den 1 mars öppnade aktien på 3.51 (-11 %) och sjönk snabbt till 3.26 (-18 %). Under den inledande handelstimmen återhämtar sig dock aktien och handlas nu omkring 3.70-3.90 kr/aktie och är således tillbaka omkring gårdagens stängning. Vad som råder osäkerhet kring just nu är Josabs finansiella situation, idag finns konvertibellån utestående om 25 MSEK, där Josab under våren kommer att träffa ägarna till konvertiblerna och diskutera lånens fortsatta villkor, givet att konvertering inte sker innan 2019-06-30. Följande kan utläsas i rapporten:

”Beroende på projektens utveckling samt utfallen av samtalen med konvertibelägarna, kan det inte uteslutas att bolaget, för att fortsätta verksamheten, kan behöva ta in extern finansiering för att säkerställa bolagets fortsatta drift. ”

Vid utgången av december uppgick Josabs kassa (koncernen) till ca 11,2 MSEK, samtidigt som moderbolagets utgående kassa uppgick till 1 MSEK. Under våren kommer det bli viktigt att bevaka hur Josabs finansiella situation utvecklas.

Kina-avtal kan bli en stark trigger under H1-19

Josabs samarbete med Global Green Development Capital China fortsätter enligt plan, testerna är klara och en licensieringspartner för den kinesiska marknaden är presenterad. Målet är att få till ett licensavtal som kortfattat innebär att partnern får lov att tillverka, marknadsföra och sälja Josabs produkter i Kina. Om ett avtal kommer på plats kommer det få en stor effekt på Josabs värdering. Något exakt värde är svårt att härleda, men Analyst Groups åsikt är att uppsidan i aktien är minst sagt stor om denna värdedrivare slår igenom.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys