Uppföljning på Josabs Q3-rapport


Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 23 november 2018 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är våra tankar om rapporten.  


Under Q3-18 uppgick omsättningen till 877 tSEK, vilket innebär en ökning om 350 % mot jämförbar period 2017. Nio månader omsättning 2018 uppgår till 3,5 MSEK, intäkterna är främst hänförliga till vattenprojektet i Indien och materialförsäljning i Ungern.

Josabs rörelsekostnader uppgick till 4,2 MSEK, vilket kan jämföras med 3,2 MSEK under jämförbar period 2017 och 5,1 MSEK under föregående kvartal i år. Jämfört med föregående kvartal bibehåller således Bolaget en stabil kostnadsnivå, något som är mycket viktigt i dagens situation. Vid utgången av september uppgick kassan till ca 14,8 MSEK, att jämföra med 19,5 MSEK vid utgången av juni. Under Q3-18 var således Josabs burn rate 1,6 MSEK/månad. Givet en fortsatt kapitalförbrukning i liknande takt, är Josab finansierade till omkring maj/juni 2019.

Intressanta händelser värda att belysa

  • Antalet vattenkiosker levererade till Indien och Hyderabad har fortsatt och 189 maskiner står klara och levererar vatten.
  • Josab har tecknat avtal med Global Green Development Capital China för att etablera Josabs teknik på den kinesiska marknaden.
  • Josab har lämnat anbud i en internationell upphandling avseende järn- och manganhaltigt vatten i Etiopien.
  • Förberedelserna för tester i Kina har fortsatt.
  • Josab har tecknat avtal med franska Alcimex samt ett nytt agentavtal med HummelTrade Kft.

I samband med delårsrapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.