Uppföljning på Josabs Q2-rapport


Josab Water Solutions publicerade idag den 30 augusti 2019 sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Följande är vår sammanfattning av rapporten.

Sedan vi på Analyst Group för ungefär ett år sedan inledde analysbevakning av Josab, kan vi konkludera att tongången i dagens VD-ord från bolaget, relativt tidigare delårsrapporter, är ett av de mest positiva vi läst. Det händer minst sagt mycket i verksamheten och på flera av Josabs olika marknader. Balansräkningen har även städats upp genom att tidigare konvertibellån om 25 MSEK nu i sin helhet har konverterats till aktier, vilket också gör att Josabs räntekostnader minskar med 2,5 MSEK per år. Josab har nyligen även genomfört en riktad emission om 8,5 MSEK vilket ger bolaget de ekonomiska resurserna att, som VD Johan Gillgren skriver, ”skruva upp trycket så mycket de kan”. Med tanke på det momentum som nu verkar finnas i Josabs verksamhet, tillsammans med Johan Gillgrens optimistiska VD-ord i rapporten, kan det bli en spännande höst för Josab och aktieägarna.

Flera positiva händelser

  • Flertalet tester är gjorda i Kina med goda resultat, vilket hittills resulterat i en order på tre containerbaserade enheter (S100).
  • Förhandlingarna med Beijing Win Fortune Technology Co., Ltd och Global Green Development Capital China Co om ett licensieringsavtal som kan komma att omfatta hela Kina pågår fortsatt.
  • Josabs äldsta kund Danvan har nyligen gjort sin största enskilda order hittills.
  • Order har erhållits från det kommunala vattenreningsbolaget i Hajdúdorog i Ungern, vilken avser en uppgradering av stadens befintliga vattenreningsanläggning.

Vi kommer att inom kort återkomma med en uppdaterad aktieanalys. Till dess, läs vår senaste analys på Josab här.