Uppföljning på Hoylus Q3-rapport


Hoylu AB publicerade idag den 22 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Under Q3-19 uppgick omsättningen till ca 6,3 MSEK (9,0), vilket således motsvarar en minskning om ca 30 %. En förklaring till den minskade omsättningen är att historiskt sett så har Hoylus intäkter kommit från HoyluWalls som även innehållit mjukvara, vilket därmed resulterar i större ordervärden. Nu börjar Hoylu se orders med endast mjukvaror från företag som beställer till sina anställda för att använda på sina olika enheter och kunder som köper touch-varor från Hoylus partners NEC och LG. Säljcyklerna med stora företag är långa och brukar börja med att inkludera några hundra användare, vilket således även får en fördröjd effekt i Hoylus omsättning och tillväxt.

EBIT-resultat under Q3-19 uppgick till -7,1 MSEK (-5,7). Likt vad vi väntade oss visar Hoylu inga svarta siffror under kvartalet, dock hade vi räknat med ett något mindre negativt EBIT-resultat om ca -5,2 MSEK. Differensen utgörs primärt av att vi hade estimerat en högre omsättning under Q3 än vad Hoylu faktiskt rapporterade.

En intressant del i rapporten, från VD-ordet, som vi tycker är värd att belysa extra är följande utdrag:

”Vi kommer att börja rapportera årliga återkommande intäkter fr.o.m. första kvartalet och vi förväntar en signifikant ökning när stora företag fortsätter att öka sitt användande av Hoylu inom deras verksamheter.”

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.