Uppföljning på Greater Thans Q3-rapport


Greater Than publicerade idag den 24 oktober 2019 sin delårsrapport för årets tredje kvartal, nedan framgår våra tankar om rapporten.

Inför Q3-rapporten var vår blick vänd mot hur försäljningen har utvecklats under kvartalet, där frågan var om Greater Than kunde överträffa försäljningen om ca 4,0 MSEK under Q2-19, och därmed fortsätta den successivt stigande trenden Q-Q. Med dagens rapport kan detta bekräftas, under Q3 uppgick omsättningen till ca 4,2 MSEK (3,5), motsvarande en tillväxt om 20 % mot jämförbart kvartal 2018, och 5 % högre omsättning jämfört med föregående kvartal (Q2-19). Likt våra estimat var försäljningstillväxten och intäkterna hänförliga framförallt från försäljning av tjänster på försäkringsplattformen Enerfy till försäkringsbolag. Greater Than skriver i rapporten att de fortsatt fokuserar på att öka koncernens repetitiva intäkter genom att skapa fler B2B-affärer med globala aktörer så som försäkringsbolag och fordonstillverkare. Det är något vi ser mycket positivt på, eftersom att det är vad som krävs för att kunna fortsätta driva värderingen av Bolaget framöver. Tolv månader rullande försäljning uppgår nu till ca 16 MSEK.

Greater Than håller på att bygga upp ett kraftigt fundament av kunder, där antalet betalande försäkringsavtal som använder bolagets teknologi växte med 45 % under Q3-19 jämfört mot Q2-19. Denna del i affärsmodellen är vad som möjliggör en successivt stigande försäljning Q-Q.

Likviditetsmässigt uppgick kassan vid utgången av september till ca 0,5 MSEK. Efter periodens utgång har dock en riktad emission genomförts, vilken tillförde bolaget ca 27 MSEK före emissionskostnader (vilka vi räknar med ha varit relativt låga). Greater Than har således stärkt sin balansräkning väsentligt, något som minskar den finansiella risken på kort sikt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys samt en videointervju med ansvarig analytiker på Analyst Group. Under tiden, läs gärna mer om Greater Than här.

Ni har väl läst att Greater Than tidigare ingått partnerskap med MS First Capital och ComfortDelGro Insurance?

Under början av september ingick Greater Than partnerskap med MS First Capital Insurance Limited och ComfortDelGro Insurance Brokers Pte Ltd, i Singapore, för att distribuera regionens första AI-baserade bilförsäkring. Försäkringen är helt digital och baserad på Greater Thans teknikplattform. MS First Capital Insurance ägs av japanska Mitsui Sumitomo Insurance Company, som är en del av MS&AD Group. MS First Capital Insurance innehar förstaplatsen som regionens högst rankade och bästa skadeförsäkringsbolag. ComfortDelGro Insurance Brokers är en ledande försäkringsmäklare i Singapore, vilka specialiserat sig på skadeförsäkringar och riskhantering. Det är ett helägt dotterbolag till ComfortDelGro Corporation Limited, ett av de största landtransportföretagen i världen med en global aktieägarbas och en global syn på marknaden.

Läs mer om det här.