Uppföljning på Greater Thans Q1-rapport 2019


Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 27 maj 2019 sin delårsrapport för årets första kvartal. Nedan framgår våra tankar om rapporten.

Antalet försäkringstagare ökar med 34 % – men trendbrott i omsättningsökningen

De senaste åtta kvartalen har Greater Than ökat sin omsättning Q-Q, där omsättningen under Q4-18 uppgick till ca 4,0 MSEK, att jämföra med 3,5 MSEK Q3-18 och 3,4 MSEK Q2-18. Intäktsmodellen som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen, är vad som möjliggör en sådan utveckling. Under Q1-19 uppgick dock omsättningen till ca 3,7 MSEK, vilket förvisso motsvarar en tillväxt om 23 % mot jämförbart kvartal, men samtidigt ca 8 % lägre omsättning jämfört med föregående kvartal (Q4-18). Den uppåtgående trend som kunnat ses senaste åtta kvartalen, är därmed bruten. I rapporten framgår dock att Greater engångsintäkter blev lägre än tidigare kvartal. Av den anledningen ökar inte omsätt­ningen jämfört mot föregående kvartal. Greater Than nämner att det har varit ett strategiskt val att lägga mycket fokus på de kunder som i längden kan ge stor tillväxt. Detta kan på kort sikt påverka de ekonomiska siffrorna negativt men på lång sikt så räknar Greater Than med att det  kommer ge bästa värdet för Bolagets aktieäga­re. Vi väljer därför att inte dra allt för stora växlar från det enskilda kvartalet gällande omsättningens utveckling. Tolv månader rullande omsättning uppgår nu till nästan 15 MSEK.

 

Jämfört med föregående kvartal har antalet försäkringstagare som använder Greater Thans teknologi ökat med 34 %. Denna utveckling är vad som krävs för att kunna fortsätta öka omsättningen Q-Q.

”Jag är otroligt tacksam för den leveransstarka och givande start vi har haft på det nya året. Vi har lyft på huven, vässat vårt erbjudande och trim­mat skalbarheten i vår produkt. Vi har utvecklats som kvalitetsbolag genom ytterst kompetenta och drivna medarbetare, engagerade aktieägare och affärsdrivna partners. Vi har också sett till att vi tekniskt, kommunikativt och resursmässigt är rustade att ta oss an en stor volym av den globala insurtech marknaden”, säger Liselott Johansson, VD på Greater Than.

Finansiell ställning

Vid utgången av mars uppgick kassan till ca 14,8 MSEK, Bolagets burn rate senaste tre rapporterade månaderna från den löpande verksamheten är ca 3 MSEK/månad.

Vi kommer att inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than