Uppföljning på Greater Thans delårsrapport för Q4-18


Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 21 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartal 2018. Följande är våra tankar om rapporten.


Leverans på försäljningen – omsättning stiger för åttonde kvartalet i rad

De senaste åtta kvartalen har Greater Than ökat sin omsättning, där omsättningen under Q4-18 uppgick till ca 4,0 MSEK, att jämföra med 3,5 MSEK Q3-18 och 3,4 MSEK Q2-18. Intäktsmodellen som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen, är vad som möjliggör en sådan linjär utveckling.

Vid utgången av december uppgick kassan till ca 3,3 MSEK, att jämföra med ca 6,5 MSEK vid utgången av september. Bolagets burn rate senaste tre rapporterade månaderna är således ca 1 MSEK/månad vilket är i linje med tidigare kvartal. Greater Than har således en god kostnadskontroll under avslutningen av 2018. Under januari 2019 genomförde Greater Than även en företrädesemission som tillförde Bolaget ca 25 MSEK före emissionskostnader. Den finansiella ställningen är således stark. Då Greater Than ännu inte är lönsamma är det därför att anse som positivt att kassan är påfylld och att Bolaget har en bra kostnadskontroll.

I samband med delårsrapporten kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.