Uppföljning på ChromoGenics Q2-rapport


ChromoGenics publicerade idag den 28 augusti 2019 sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

I gårdagens analytikerkommentar (läs här) framgick vår omsättningsprognos om ca 15-16 MSEK för andra kvartalet 2019, vilken utgick från 12 MSEK i kommunicerade orders under H1-19, samt 3-4 MSEK från tidigare orders under 2018 med leveranser som bedömts sträcka sig in i Q2-19. Jämfört med rapporterad omsättning om 12,5 MSEK (2,5) låg vi således något för högt i våra estimat. Förklaringen till detta bedömer vi vara det som VD Jerker Lundgren nämner i rapporten angående upplevda leveransproblem under våren:

”Problemen som dök upp redan tidigt i våras föreföll tillfälliga och skulle enligt leverantören vara enkla att lösa. Problemen har dock fortsatt under våren […]. Som en tråkig konsekvens och effekt av detta ligger vi efter med leveranser till våra kunder som beställt dynamiska glas. Vi gör nu allt vad som står i vår makt för att få fram material och leverera ut redan sålda projekt och kvarvarande reklamationer.”

Likväl motsvarar 12,5 MSEK i omsättning en tillväxt om 393 % mot jämförbart kvartal 2018, och 17 % tillväxt mot föregående kvartal (Q1-19). Nuvarande offertstock uppgår till ca 340 MSEK och vid ingången av tredje kvartalet uppgår ordervolymen till ca 25 MSEK. Att antalet erhållna order ökat från sju orders H1 2018 till 57 orders H1 2019 är ett tydligt tecken på att ChromoGenics erbjudande ligger rätt i tiden och att det finns en stark efterfrågan. Investeringen som gjorts i egna sputtringsmaskiner gör att ChromoGenics får en avsevärt bättre kontroll över produktionsprocessen, något som är av största vikt för att kunna möta dagens efterfrågan och därmed tillvarata nuvarande tillväxtmöjligheter. Sammantaget tycker vi att Q2-rapporten inte innehöll några större överraskningar, omsättningen växer kraftigt likt förväntat och för att tillväxtsresan ska kunna fortsätta måste ChromoGenics säkerställa sin produktionsprocess, ett arbete som fortsatt pågår.

Ögonblicksbild resultaträkning

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.