Uppföljning på ChromoGenics Q1-rapport


ChromoGenics publicerade idag den 14 maj 2020 sin delårsrapport för första kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Under Q1-20 uppgick nettoomsättningen till 5,2 MSEK (10,7), med ett rörelseresultat (EBIT) om -18,7 MSEK (15,5). Covid-19:s framfart får stora påverkningar på samhällen och världsekonomin, ChromoGenics är inte något undantag. Under mars genomförde ChromoGenics en större företrädesemission där likviden skulle användas till att accelerera bolagets tillväxt, men i vägen kom Corona-pandemin. I rapporten skriver ChromoGenics att på bara någon vecka så bromsade hela verksamheten in på grund av fördröjda beställningar från kunder. Snabba beslut fick tas där ChromoGenics bl.a. beslutade om uppsägningar och permittering av personal. De större ordervärdena som både vi och ChromoGenics hade räknat med under våren har nu blivit förskjutna, vilket resulterar i att bolagets nettoomsättning bedöms understiga utfallet för 2019 (ca 45 MSEK).

Läget är tufft men en ljusglimt i rapporten är att trots den svåra Corona-situationen så får ChromoGenics dagligen förfrågningar om sina produkter, vilket tyder på att marknaden får allt större kännedom om den glasteknologi som ChromoGenics utvecklat. Under Q1-20 har orders på sammanlagt 7,4 MSEK erhållits från bland annat Vasakronan, Humlegården och en skola i Enköping. Ordervolymen inför Q2-20 uppgår till 10,2 MSEK. Det är nu av stor vikt att bolaget kan säkerställa sin kvalitet och produktionskapacitet, där arbetet med monterings- och installationsprocessen relaterad till de två nya sputtringsmaskinerna och de två mindre forskningsmaskinerna för sputtring fortsätter. Målsättningen är att slutligt intrimmad produktion av sputtrad elektrokrom film ska ske under H1-20. Genom investeringen i egna sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att kontrollera hela produktionsprocessen, vilket vi anser är en grundfaktor för att bolaget ska kunna fortsätta sin expansion.

”Sammanfattningsvis tycker vi att rapporten var i linje med våra förväntningar där försäljningsminskningen under Q1 inte kommer som någon överraskning med tanke på vilka konsekvenser Covid-19 medför. Den prognos som vi lämnade i början av året, innan pandemin på riktigt hade brutit ut, kommer att justeras i den uppdaterade aktieanalys som vi inom kort kommer att publicera. På kort sikt ser vi fram emot ytterligare potentiell information om hur installationsarbetet av sputtringsmaskinerna fortlöpt, vilket blir ett viktigt steg till återtagen tillväxt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.