Uppföljning på Chordates Q1-rapport


Chordate publicerade idag den 29 april 2020 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är våra tankar om rapporten.

Inför rapporten låg vårt fokus på följande delar:

  • Hur har Chordates verksamhet fortlöpt under våren till följd av Covid19-pandemin
  • Hur har försäljningen utvecklats
  • Hur ser den finansiella ställningen ut

Hur Chordates verksamhet fortlöpt under våren till följd av Covid19-pandemin

Chordate har tidigare kommunicerat gällande migränstudien att den sista patienten skulle behandlats under Q2-20. Dock, till följd av Covid-19, blir processen försenad varför vi tålmodigt får vänta tills effekterna av pandemin har mattats av. Chordate skriver att det förmodligen är en fråga om en begränsad tid, men exakt hur länge det rör sig om kan såklart ingen säga med säkerhet ännu. Vi får helt enkelt se exakt när i tiden migränstudien kan färdigställas och när studiedata kan börja analyseras. Därefter kan resultaten omsättas till en vetenskaplig artikel och när den artikeln sedan får godkännande att publiceras från en vetenskaplig tidskrift så kan Chordate offentliggöra studieresultaten. Det statistiska utfallet från studien behövs för att Chordate också ska kunna få användningsområdet CE-märkt. Såhär skriver Anders Weilandt i sitt VD-ord:

”När det gäller den närliggande utvecklingen – i ett läge där vi kommit ur påverkan från Covid-19 och migränstudien har levererat ett resultat som säkrat ett CE-märke – så kommer vi direkt att aktivera våra existerande rinitdistributörer i Norden, Italien och Israel. Detta är sedan en tid förberett och redo att sättas igång. Läget för export av medtech-produkter till UK är inte klarlagt ännu, så vi lägger ingen energi på den marknaden tills brexit-förhandlingarna är genomförda. För migränindikationen så letar vi också distributionspartner för Tyskland, inte minst för att migränmarknaden är välutvecklad – vilket också var skälet till att vi inledde migränstudien där”.

Hur försäljningen har utvecklats

Omsättningen uppgick till ca 0,5 MSEK (0,06) och var således i linje med våra estimat om en ökad försäljning under Q1-20 jämfört med Q1-19, om än från låga nivåer. Chordate skriver i rapporten att bolaget under första kvartalet noterat en stabil försäljning vilket är ett tydligt tecken på att bolagets kommersialisering har fått fotfäste. Det syns tydligt då nettoomsättningen om 0,5 MSEK under Q1 motsvarar en ökning om 8x jämfört med samma period 2019. Italien stod för merparten av detta jämte en mindre del från de svenska franchiseklinikerna. Till följd av Covid-19 har dock Chordates kommersiella verksamhet påverkats under de senaste månaderna vilket Analyst Group räknar med kommer få effekter på försäljningen under andra kvartalet 2020, vilket vi kommer kunna läsa mer om i Q2-rapporten som publiceras den 28 augusti.

Hur den finansiella ställningen ser ut

Covid-19 resulterar i lägre studiekostnader för Chordate samt lägre kostnader för resor, marknadsföring och annat som får vänta, vilket minskar bolagets burn rate och således ökar kassans uthållighet. Dessutom är redan Chordate ett nära nog virtuellt företag med endast tre anställda och har ingen egen produktion och således mycket låga fasta kostnader. I rapporten skriver Chordate att i och med att bolagets kassautflöde går ner så har även tidpunkten för nästa emission flyttats fram i motsvarande grad. Det gör att bolaget inte ser det som en alltför stor utmaning att få den emissionen på plats i god tid.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.