Uppföljning på Chordate Medicals Q2-rapport


Chordate publicerade idag den 7 augusti 2020 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är våra tankar om rapporten.

Precis som vi skrev i vår kommentar igår inför dagens rapport så räknade vi inte med någon försäljningsökning för årets andra kvartal, där den naturliga förklaringen är just Covid-19:s påverkan. Under Q2-20 uppgick nettoomsättningen till 55 tSEK (399) vilket således är en klar, och förväntad, minskning. Samtidigt hade Chordate en mycket stark start på året, vilket resulterat i att försäljningen för H1-20 uppgår till totalt 518 tSEK (457) och således motsvarar en ökning om 13 % mot jämförbar period 2019.

VD-ordet anser vi i vanlig ordning innehöll bra information och beskrivning kring Chordates nuläge och vad som ligger i korten framgent, där de pågående studierna tillsammans med aktuell försäljningsutveckling kring rinit-området är viktiga faktorer att bevaka. Sett till Chordates operativa burn rate, vilket för ett ännu icke-lönsamt bolag är viktigt att följa, uppgick denna till -1,2 MSEK/månad under Q2-20 och var därmed i linje med vår prognos om -1,1 MSEK/månad. Vi anser att Chordate har lyckats navigera bolaget genom en minst sagt tuff vår på ett kostnadseffektivt vis, något som vi självklart ser mycket positivt på.

Sammanfattningsvis tycker vi att rapporten uppfyllde våra förväntningar och inte innehöll några större överraskningar. Samtidigt har vi under det senaste dygnet noterat stora svängningar i aktien och handelsmönstret, där aktien i gårdagens sluthandel handlades som högst upp till 2,30 kr, för att idag i skrivande stund handlas omkring 1,45 kr. Oavsett kraftiga svängningarna under de senaste handelstimmarna så befinner sig aktien i en fortsatt positiv trend, där senaste månaden visat en stabil uppgång på över 70 %.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.