Uppföljning på AdCityMedias Q2-rapport 2018


AdCityMedia (”ACM” eller ”Bolaget”) har idag den 27 augusti 2018 publicerat sin kvartalsredogörelse för andra kvartalet 2018.


Ökar omsättningen med 60 %, varav 49 % organiskt

Under Q2-18 uppgick omsättningen till ca 44,1 MSEK, vilket kan jämföras med 27,5 MSEK under jämförbar period 2017. Det motsvarar en tillväxt om ca 60 %, varav 49 % var organisk tillväxt exkluderat från de förvärvade bolagen Prego Media AS och Bitlogic. Vi hade räknat med en omsättning om 42,6 MSEK, och ser därmed positivt på att ACM slår prognoserna. I sitt VD-ord skriver Anders Axelsson att orderstocken för bolaget har utvecklats positivt, och är vid periodens utgång större än vid motsvarande period föregående år. 

Affärsområdet Media växer med 39 %

Omsättningen i Media perioden april-juni uppgick till ca 30,3 MSEK, vilket kan jämföras med 21,8 MSEK mot jämförbar period 2017. Det motsvarar en tillväxt om 39 %, varav 25 % anges vara organisk. Under samma period visar Mediabyråbarometern på en ökning av investeringar i utomhusreklam med 33 %. Det innebär att ACM organiskt växer långsammare än marknaden. ACM förklarar att perioden i större utsträckning än vanligt bestått av att utbilda och starta upp nya säljare, vilket bedöms vara en ledande faktor till att Bolaget inte nått upp hela vägen till marknadens utveckling. Att ACM inte når upp till marknadstillväxten är negativt, samtidigt som ett kortsiktigt tapp motiverat av investeringar i säljpersonal kan ge en högre utväxling på lång sikt. Vi drar därför inga större växlar från att ACM växer långsammare än marknaden under Q2-18, utan räknar med att gjorda personalinvesteringar kommer ge bra resultat kommande kvartal.

Affärsområdet Retail Tech växer med 140 %

Omsättningen i Retail Tech april-juni uppgick till ca 13,8 MSEK, vilket kan jämföras med 5,8 MSEK mot jämförbar period 2017. Det motsvarar en organisk tillväxt om 140 %. Under Q2-18 rullade ACM för första gången ut ett kombinationsuppdrag mellan hårdvara och licenser för deras egenutvecklade bokningsplattform Starcorp. ACM spår själva att Starcorp kan bli en ”game changer” för Bolaget på sikt.

Lägre marginal under kvartalet

I vår senast publicerad aktieanalys juni 2018, läs här, räknade vi med en EBIDTA-marginal om 18,4 % för Q2-18. Faktisk marginal uppgick till 15,9 %. Den lägre EBITDA-marginalen förklaras framförallt av en lägre bruttomarginal. ACM skriver att den minskade marginalen främst beror på att omsättningen i större utsträckning byggts upp av affärsområdet Digital Signage. Bolaget har rullat ut många nya installationer, där initiala leveranser med större del hårdvara innebär lägre marginal. Över tid övergår dock utrullningen till återkommande intäkter i form av licensintäkter med högre marginal. ACM nämner även att affärsområdet Medias marginal initialt påverkats negativt till följd av tillträdet av Prego Media AS, vars mediamarginaler idag är lägre då större del av dotterbolagets erbjudande fortfarande är analogt. Omställningsarbetet med att få Pregos utbud att bli mer digitalt fortgår dock.

Sammanfattning

ACM visar en högre omsättning än vår prognos, vilket vi ser positivt på, samtidigt som marginalerna är svagare än vad vi räknat med. Vi ser dock inte den lägre marginalen under Q2-18 som alarmerande, då det motiveras av bl.a. investeringar i personal, initial utrullning av Digital Signage-orders och att dotterbolaget Prego Media AS förväntas gå över till större del digitalt utbud. ACM:s fokus under kommande kvartal kommer att vara att stärka Media och arbeta med integration och synergier inom koncernen. I VD-ordet skriver Anders Axelsson att Retail Tech aldrig tidigare haft ett så starkt utgångsläge som idag, där ACM ser att deras tidigare strategifokus börjar mynna ut i en fin offert-stock och hoppas kunna erhålla några större affärer.