Uppföljning på AcuCorts Q1-19


AcuCort (”AcuCort” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 17 maj sin delårsrapport för Q1-19. Nedan följer Analyst Groups tankar om rapporten.


I rapporten syns inga större överraskningar, med undantaget att Bolagets burn rate var lägre än väntat, vilket är positivt. Trots hög aktivitet under kvartalet på det regulatoriska planet lyckas Bolaget hålla nere kostnaderna, vilket är positivt inför framtida stundande nyemission.

I VD Mats Lindfors VD-ord framgår att mycket positivt har hänt kring Bolaget under kvartalet. Vidare framgår även att AcuCort har upplevt ett stort intresse för Dexa ODF under Bio-Europe-konferensen i Wien, som ägde rum mot slutet av mars. Tack vare läkemedlets regulatoriska framsteg har intresset för Dexa ODF ökat, och flertalet sekretessavtal angående samtal kring potentiellt samarbete har skrivits på. Detta är en väsentlig del för Bolagets framtid, och en av de viktigaste delarna att följa i AcuCorts framtida utveckling. Därav är det helt klart positivt med ett så stort intresse för produkten.

Vad gäller Bolagets finansiella utveckling under kvartalet lyckades AcuCort hålla nere kostnaderna, och levererade ett bättre resultat än väntat. Trots hög aktivitetsnivå levererar Bolaget en EBIT på -1,37 MSEK. Detta är en något förbättrad siffra till följd av att Bolaget aktiverar utgifter till balansräkningen, vilket förbättrar resultatet men förstorar balansräkningen. Justerat för detta, om Bolaget hade kostnadsfört samtliga kostnader, hade EBIT rapporterats till -2,38 MSEK. Trots detta är det fortfarande en lägre siffra än vad vi förväntade, och att Bolaget lyckas leverera en så låg kostnadsnivå är positivt. Bolagets burn rate låg på -2,7 MSEK. Sammantaget bedöms rapporten vara ett styrkebesked på alla fronter, där Bolagets låga kostnadsnivå samt att ett antal sekretessavtal med potentiella partners har slutits indikerar en positiv framtid för AcuCort.

Analyst Group kommer återkomma med en uppdaterad analys inom kort.