Uppföljning Chordate Q1-rapport


Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 24 maj 2019 sin delårsrapport för årets första kvartal


God sannolikhet att migränstudien når uppsatta mål

Chordates interimanalys som gjordes på de 50 första av totalt ca 140 patienter som skall rekryteras har resulterat i att studien fortsätter enligt rekommendation från den oberoende analysen, utan att Chordate behöver ändra designen eller antalet patienter. Om något hade behövt ändras, eller om fler patienter skulle behöva inkluderas, hade det medfört högre kostnader för studien. Det är således något Chordate slipper vilket vi såklart ser positivt på.

I dagens rapport framgår informationen att”[…] det finns en påtaglig sannolikhet att slutresultatet kommer att bli statistiskt signifikant”, vilket i klarspråk betyder att om patienterna i den fortsatta studien svarar på liknande sätt som de första 50, så är det sannolikt att studien når de uppsatta målen.

”I ett tänkt läge där vi i slutet av hösten i så fall kan redovisa ett positivt slutresultat för migränbehandling med K.O.S, så blir det resultatet också en väsentlig del i vår ansökan om CE-märke, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU. Med tanke på det relativt sett enorma marknadsvärde som migränvård representerar, så ser jag givetvis fram mot den möjligheten med minst sagt spänd förväntan”, säger Anders Weilandt, VD på Chordate.

Migränmarknaden är minst sagt omfattande, 1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Den globala marknaden för migränläkemedel har ett prognostiserat värde om 7,7 miljarder USD år 2025, med en CAGR om cirka 18 %. Då marknader och distributionskanaler kan väljas så att de sammanfaller för bådadera indikationer som Chordate riktar sig till skulle ett erbjudande av en migränbehandling i tillägg kunna medföra en avsevärt större kommersiell potential utan drastiskt ökade insatser.

Finansiell ställning

Chordate är ett utvecklingsbolag och bedriver i dagsläget inte en lönsam verksamhet. Vid utgången av mars uppgick kassan till 0,2 MSEK, efter perioden har dock Chordate tillförts ca 5,1 MSEK före emissionskostnader, vilket således inte har inkluderats i kassan vid utgången av Q1. Under årets första kvartal uppgick Chordates burn rate till ca 1,8 MSEK/månad (med förvisso vissa extraordinära kostnader), vilket gör att vi estimerar att Bolaget har ca 2 MSEK i kassan vid utgången av maj. I sitt VD-ord skriver Anders Weilandt att ”… vi är dock i fortsatt behov av extern finansiering för att kunna realisera bolagets fulla potential. Efter rapportperioden slutförde vi en nyemission som tar oss ytterligare en bit mot positivt kassaflöde, men vi är inte i mål. Diskussioner med potentiella finansiärer pågår kontinuerligt och bolaget kommer succesivt att behöva resa ytterligare kapital”. Det är således fortsatt viktigt att bevaka hur Chordate kostnadsmassa utvecklar sig i förhållande till Bolagets finansiella ställning, något som får bevakas löpande kvartal till kvartal.

Vi kommer att inom kort återkomma med en uppdaterad aktieanalys.v