Uppföljning av TCECUR:s Q1-rapport


TCECUR AB (”TCECUR” eller ”Koncernen”) publicerade idag den 28 maj 2019 sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.


Under första kvartalet 2019 uppgick omsättningen till 52,3 MSEK (35,7), motsvarande en tillväxt om ca 46 % mot jämförbart kvartal föregående period. Tolv månader rullande omsättning uppgår nu till ca 205 MSEK, vilket innebär att TCECUR till aktiekursen 24 kr värderas till ungefär 0,6 gånger försäljningen. Baserat på TCECURS nuvarande momentum, en förbättrade ägarbild som öppnar upp för möjlighet till ytterligare förvärv samt fortsatt förbättringspotential i Norge, anser Analyst Group att nuvarande värderingsnivå lämnar utrymme för uppvärdering.

Vi hade dock hoppats på en bättre marginal under första kvartalet. EBITDA-resultat var förvisso positivt, vilket dock till viss del förklaras av de nya IFRS 16-reglerna som bl.a. innebär att kostnader avseende leasing ”flyttas” längre ned i resultaträkningen som en avskrivning, vilket således innebär att EBITDA ökar. Norge står för 43 % av omsättningen och 20 % av EBITDA-resultatet under Q1, medan svenska Mysec, AWT och TC Connect Sverige står för resterande del.

En intressant del i rapporten är att TCECUR guidar för att inneliggande orderbok och serviceavtal uppgår till ca 60 MSEK, vilket vi menar är ett starkt utgångsläge för resterande månader under 2019.

Vi kommer att inom kort återkomma med en uppdaterad aktieanalys.