Uppföljning av Tangiamos Q2-rapport


Tangiamo publicerade idag den 29 augusti 2019 sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Likt vad vi skrev i vår kommentar inför rapporten igår (läs här) räknade vi inte med någon större omsättning för årets andra kvartal, motiverat framförallt av att många av de affärer och avtal som ingåtts och vunnits under H1-19 förväntas ge större utväxling under kommande kvartal framöver. I den bemärkelsen var rapporten i linje med våra förväntningar, där omsättningen uppgick till ca 1,0 MSEK (1,7) vilket såldes är en minskning mot jämförbart kvartal 2018 samt föregående kvartal (Q1-19) då omsättningen uppgick till 1,5 MSEK. I rapporten skriver Tangiamo att bolagets tillväxtstrategi är att säkra leverantörsgodkännande från större centralstyrda organisationer, för att på så vis kunna sälja större kvantiteter, istället för att enbart sälja till enskilda kasinon. Detta underlättar både den initiala försäljningen mot respektive region samt kan minska tidsåtgången för efterföljande affärer. I vår bedömning kan detta på kort sikt resultera i lägre intäkter, men möjliggöra högre omsättning över tid, varför vi anser att vald strategi är rätt väg att gå.

Inför rapporten räknade vi med att rörelsens kostnader borde ha hållit sig på en relativt jämn nivå jämfört med föregående kvartal (Q1-19). Så blev också fallet, totala rörelsekostnader (inkl. av- och nedskrivningar) uppgick under Q2-19 till 5,3 MSEK, vilket kan jämföras med 6,3 MSEK under Q1-19. I rapporten skriver även Tangiamo att de räknar med att minska bolagets personalkostnader från ca 1 MSEK/månad till ca 0,8 MSEK/månad under H2 2019. Vi ser positivt på att Tangiamo fortsätter att utvecklas med en god kostnadskontroll, något som är extra viktigt idag med tanke på att bolaget ännu inte är lönsamt. Med den företrädesemission som genomfördes under juni har den finansiella ställningen dessutom stärkts.

Intressant distributörsavtal tecknat

Tangiamo har den 28 augusti 2019 kommit överens med Grupo Caribant S.R.L (”Caribant”) om ett exklusivt distributionsavtal för Dominikanska republiken och Puerto Rico. I och med detta lägger Caribant en order på ett Crystal SicBo som demobord för ca 0,5 MSEK för leverans under Q4-19. Caribant kommer även ta kostnaden på ca 0,5 MSEK för produktlicensering av Crystal plattformen, leverantörsgodkännande för Tangiamo och övriga juridiska kostnader i samband med etableringen. Samtliga produkter som Tangiamo levererar till Dominikanska republiken kommer att vara förberedda med Gaming Bridge. Gaming Bridge är en fristående systemprodukt för kasinon som binder samman fysiska spelbord med remote och online gaming. Gaming Bridge kan erbjudas för alla landbaserade aktörer, oavsett vilken leverantör av spelbord de har idag. Tangiamo tar således steget från att vara en leverantör av spelbord till att även erbjuda infrastruktur och mjukvara inom gaming som bryggar gapet mellan landbaserat och online.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys. Under tiden, läs vår senaste aktieanalys här, publicerad under juni 2019.