TerraNet uppdaterar kring effekterna av Covid-19


TerraNet meddelade den 29 mars 2020 att bolaget genomför besparingar och omorganisation med anledning av Covid-19.

Sammanfattningsvis meddelade TerraNet att bolaget korttidspermitterar anställda från den 1 april 2020, vilket innebär att flertalet anställda kommer jobba 40 %. TerraNet meddelar att dessa förändringar kommer skapa kortsiktiga besparingar om minst 30 %. I samband med korttidspermitteringarna sker också organisationsförändringar där Christian Larsson anställs som SVP Product Management och Dirk Smits som CTO. Detta är intressant då TerraNet sedan tidigare ingått ett samarbetsavtal om Voxelflowteknologin som Dirk Smits har utvecklat. TerraNet har sedan tidigare vunnit en delupphandling inom ramen för ett större upphandlingsprojekt med en amerikansk mediekoncern gällande ett nytt aktivt säkerhetssystem får åkattraktionerna. Under sommaren 2020 förväntas fas 2 i den stora upphandlingen offereras, varför det är intressant att TerraNet nu får in en CTO med goda teknikkunskaper på den amerikanska marknaden.

Analyst Group ser även positivt på att organisationsförändringen kommer förbättra och intensifiera integrationen och samgåendet inom ramen för det tidigare kommunicerade samarbetsavtalet med Dirk Smits och voxelflowteknologin. Analyst Group bedömer också att den nya organisationen kommer att underlätta det gemensamma projekt som nyligen inletts med Daimler-Mercedes Benz i Stuttgart. Målbilden är att ett s.k. proof-of-concept inför nästa Startup Autobahn Expo under Q3-20 skall lanseras, men med anledning till Covid-19 har dock Daimler infört restriktioner med anledning av Covid-19 i Tyskland.

Situationen kring Covid-19 och dess påverkan på näringslivet är fortfarande i ständig förändring och vi kommer löpande uppdatera hur utvecklingen kommer påverka TerraNet framgent.