Terranet tecknar licensavtal inom tredimensionell bildanalys för självkörande bilar


Terranet meddelade idag den 2 september att Bolaget tecknat licensavtal med amerikanska Dirk Smits.

Dirk Smits är en väletablerad uppfinnare och entreprenör inom bildanalys med bas i Los Gatos i Kalifornien (Silicon Valley). Licensavtalet handlar om att identifiera rörliga objekt i farliga trafiksituationer, där Direk Smits utvecklat en unik lösning och algoritmer för högupplöst bildanalys för optisk scanning. Avtalet bygger på en vinstdelning mellan parterna av framtida licens- och serviceintäkter varav 70 % tillkommer Terranet och 30 % Dirk Smits.

Inte bara ett säljavtal

Terranet meddelar att avtalet är av karaktären know-how och teknologitransfer med 24 standardbrytande patent som ger Terranet produkt- och affärsägarskap att marknadsföra och vidareförädla denna plattform inom segmentet för aktiv fordonssäkerhet.

Licensavtalet innebär också att Terranets patentportfölj och produkterbjudande förstärks, vilket är positivt då det förväntas ge ökad slagkraft gentemot kund”, säger ansvarig analytiker.