TerraNet erhåller en första avropsorder från en världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen


Terranet meddelade den 21 november att Bolaget erhållit en första avropsorder från ”en världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen”.

Ordervärdet i första fasen är på 200 000 SEK för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet för olika åkattraktioner. Ordern gäller framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet för olika åkattraktioner och TerraNet bedömer att ordervärdet kommer uppgå till ca 17-20 MSEK.

Bolaget beskriver projektet vidare som ”omfattande” och förväntas pågå under två år med start år 2020. Det totala offererade fakturabeloppet under perioden bedömer Terranet uppgå till ca 17-20 MSEK i intäkter med avdrag för direkta omkostnader.

”Utan att i dagsläget veta för mycket, så är detta en positiv nyhet och en omfattande affär”, säger ansvarig analytiker.

Många har väntat på att Bolaget börjar övergå till att faktiskt vinna orders inom det TerraNet historiskt har varit duktiga på, vilket är att bedriva forskningsprojekt tillsammans med kända fordonstillverkare. Analyst Group ser positivt på denna affär och vi är positivt överraskade av nyheten, även om detta inte är en order som kommer från en fordonstillverkare, vilket är TerraNets traditionella kund. Kanske kan denna order bevisa för andra fordonstillverkare att TerraNet har hittat en lösning som är kommersiellt applicerbar. Med detta som utgångspunkt kan projektet bli startskottet för att utveckla nästa generations autonoma transportsystem.

Ordern påvisar också Bolagets relevans på marknaden och kompetens att kunna leverera radio- och bildanalysbaserad ADASplattformar för avancerat förarstöd till kunden. Av sekretesskäl så kommer TerraNet inte vilja gå djupare in på några detaljer kring projektet men det hade varit intressant att få veta om projektet avser TerraNets egna teknik eller om det gäller att agera systemintegratör samt hur samarbetet med ÅF ser ut. Oberoende vad så är detta en mycket överraskande och intressant order som kommer ha en väsentlig påverkan på Bolaget framöver. Detta är ett viktigt prestigeprojekt för TerraNet och vi bedömer att Bolaget kan komma att behöva expandera sin verksamhet ytterligare för att sig an detta projekt och för att ytterliggare stärka Terranets produktutvecklingsmiljö.