Tankar inför SensoDetects Q2-rapport


SensoDetect publicerar på måndag den 19 augusti 2019 sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

 Vad vi ser mest fram emot i Q2-rapporten kan kort sammanfattas till följande:

  • Martin Lindes första VD-ord

Martin tillträdde officiellt som ny VD i SensoDetect under maj månad. Sedan dess har kommunikationen från bolaget om hur den operativ verksamheten går varit låg, vilket förvisso inte är en ovanlighet under sommarmånaderna på börsen. Samtidigt ser vi mycket fram emot Martins första VD-ord i samband med rapporten, där vi önskar få mer information om hur nuläget ser ut, hur ligger bolaget till med lanseringsplanerna och vad måste hända under hösten för att SensoDetect ska ta ett större kliv framåt.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med vår egen sammanfattning och åsikt

Genomför företrädesemission om ca 10,8 MSEK

Under juli kallade SensoDetect till en extra bolagsstämma där agendan bl.a. innehöll beslut om förslag om nyemission. Tidsplanen för emissionen offentliggjordes den 16 augusti, följande är en kort sammanfattning:

  • Teckningsperiod: 2019-08-26 till 2019-09-09
  • Teckningskurs: 0,90 kr per unit, en unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner.
  • Emissionsvolym: 10,8 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen är via teckningsåtaganden och garantiförbindelser säkerställd till 80 %.