Tankar inför Josabs Q2-rapport


Josab Water Solutions publicerar imorgon den 30 augusti 2019 sin delårsrapport för andra kvartalet 2019.

Mycket händer fortsatt kring Josab:

  • Riktad emission om 8,5 MSEK
  • Pågående förhandlingar i Kina
  • Flertalet orders vunna

Riktad emission om 8,5 MSEK

Idag (29/8) kommunicerade Josab att de genomför en riktad emission om 8,5 MSEK till en grupp investerare, enligt följande: Hampus Nyström, Vision Projektering AB, Peter Sellin, Creative Opportunities AB, Costas Pomas, Carl Westermark, Marcus Jacobs och Iraj Arastoupour. Med tanke på vilka andra finansieringslösningar Josab har arbetat med tidigare (t.ex. konvertibla skulder), och att aktien har gått starkt i år (+150 %), anser vi att detta val av finansieringsmetod är ett bra beslut. Med den riktade emissionen kan Josab tillvarata rådande tillväxtmöjligheter, undvika ökade räntekostnader samtidigt som den stigande bolagsvärderingen minskar utspädningen för övriga aktieägare.

Pågående förhandlingar mot Kina

Josab har sedan februari fört en dialog med Beijing Win Fortune Technologies Ltd, samt Global Green Development Capital China Co. Ltd, om en etablering på den kinesiska marknaden av Josabs teknologi. Under juni tillkom informationen att motparten vill göra en större investering i Josab, initialt vid kontraktsskrivandet och sedan över en period om tre år, om totalt upp till 230 MSEK. Den första investeringen, 7 miljoner aktier för 14 MSEK, blir bindande vid kontraktsskrivandet, den övriga delen av investeringen läggs på tre optioner över tre år med pris 6-10 SEK. En investering förutsätter dock att parterna kommer fram till ett underskrivet licensavtal för att bli gällande. Parterna var i tidigare avsiktsförklaring överens om att alla förhandlingar skulle vara klara tills den sista juli 2019. Dock begärde Josab den 30 juli att tiden för förhandlingarna skulle förlängas och erbjöd motparten fortsatt exklusivitet under förlängningstiden, 45 dagar, allt annat oförändrat.

Flertalet orders vunna

Order från Chengdu Xinshende Technology Co. Ltd: ordern avser tre containerbaserade S100-maskiner, som har en kapacitet om minst 100 m2/dygn, och skall placeras ut på platser där köparbolaget bedriver reningsprojekt i Sichuanregionen i södra Kina. Ordervärdet är ca 1 MSEK och leverans beräknas ske under Q3-19.

Order från en återförsäljare av Josabs ekologiska vattenreningsutrustningar i Danmark, Danvan A/S. Ordern inkluderar både tankar och Aqualite och skall levereras till en av Danvans kunder i Danmark. Resultatpåverkan redovisas i Q2-19, något ordervärde har dock inte framgått.

Order från det kommunala vattenreningsbolaget i Hajdúdorog: ordern avser en uppgradering av stadens befintliga vattenreningsanläggning, som idag försörjer stadens 10 000 invånare med dricksvatten. Den befintliga anläggningen, byggd med EU-bidrag, har stora brister i vattenkvaliteten vilket medfört mycket klagomål från invånarna i staden, dessutom används stora mängder kemikalier i reningsprocessen. Projektet kommer att göras som ett hyresavtal i tio år, med en större initial betalning, ordervärdet är ca 65 000 euro och skall levereras och installeras under Q3-19. Efter hyrestiden övergår anläggningen till kommunen.

I samband med delårsrapporten imorgon den 30/8 kommer vi att återkomma med en kommentar och kort därefter en uppdaterad aktieanalys. Till dess, läs vår senaste analys på Josab här.