Tankar inför Comintellis Q2-19


Comintellis AB publicerar imorgon den 28e augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

Hur ser omsättningstillväxten ut?

Inför Q2-rapporten kommer vi att lägga stor vikt hur omsättningstillväxten ser ut. Bolagets omsättningsmässigt starkaste kvartal har historiskt varit Q2 och Q4 och det är därför motiverat att anta att Q2-rapporten kommer sätta standarden för resten av året.  Det blir intressant att se hur nettoomsättningen under Q2-19 förhåller sig till den jämförbara perioden Q2-18, samtidigt som det blir intressant att se hur Comintelli växer Q-on-Q, då nettoomsättningen under Q1-19 uppgick till 4 MSEK.

Efter Q1-rapporten skrev vi att vi gärna vill invänta Q2-rapporten innan vi uttalar oss om resterande delen av året, varför morgondagens rapport sannolikt kommer leda till korrigerade estimat, positiva eller negativa.

Hur utvecklas den amerikanska satsningen?

Under Q1 intäktsfördes det första affärerna i det amerikanska dotterbolaget Comintellis Inc. En viktig del i Comintelli som investeringsidé är den amerikanska satsningen, där Bolaget sedan tidigare har många fina referenskunder såsom Exxon Mobile. På den amerikanska marknaden återfinns många potentiella kunder för Comintelli, varför det är essentiellt för Bolaget att nå framgång på marknaden. Vi kommer även notera hur kostnader kopplade till den amerikanska satsningen samt andra kostnader kopplade till försäljningsarbetet utvecklats, då ökad tillväxt med bibehållen kostnadsmassa skulle vara ett optimalt utfall för ett SaaS-bolag som Comintelli.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.