Tankar inför Comintellis Q1-rapport 2019


Comintelli AB (”Comintelli” eller ”Bolaget”) publicerar på onsdag den 15 maj 2019 sin delårsrapport för första kvartalet 2019.


Som tidigare kommunicerat så har Comintelli fastställt en uttalad tillväxtstrategi i samband med att Bolaget genomförde en emission inför notering under hösten 2018. Comintelli kommunicerade då att emissionslikviden skulle användas för tillväxtskapande aktiviteter.

I rapporten så kommer vi främst fokusera på hur stor del av kassan som spenderats på tillväxtskapande aktiviteter. Investeringarna under början av året kommer definiera nästkommande kvartal då Comintelli har långa försäljningsprocesser. hur aggressivt Bolaget väljer att investera i tillväxt visar också på hur Comintelli ser på 2019.

Under 2019 är det därför viktig att Comintelli fortsätter att nå ut med sitt produkterbjudande på marknaden dels genom sina egna tillväxtskapande aktiviteter, dels genom att marknaden som helhet behöver bli uppmärksammad då den är underanalyserad.

Under de tre första månaderna 2019 har Analyst Group noterat att Comintelli blivit omnämnd i en rapport från Forrester Research, som är kända för rapporter om teknikens påverkan på samhället. Där återfinns Comintelli i rapportens lista över tillväxtbolag på den globala och växande marknaden Competitive Intelligence, där Comintelli är verksamma.

Vidare skall det bli intressant att se hur Q1-19 förhåller sig mot jämförbar period 2018. Det ska dessutom bli intressant att se hur Q1-19 förhåller sig mot föregående kvartal (Q4-18) då nettoomsättningen uppgick till en rekordomsättning om 8,9 MSEK.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en sammanfattning av rapporten.