Tangiamo erhåller första serieorder från TCS Macau


Tangiamo erhåller första serieorder från TCS Macau

I linje med tidigare tecknat ramavtal erhåller Tangiamo första serieorder från TCS Macau till ett ordervärde om ca 1,2 MSEK.

Leveransen, som avser ADR-system (Automatic Dice Recognition), ska ske inom 6-8 veckor. Tangiamos ADR-system är en tärningsdetektor som ökar säkerheten i tärningsspel genom att automatiskt detektera utfallen. Ordern faller inom det löpande ramavtal som Tangiamo tecknade under juni 2019, vilket innebär både försäljning av nya enheter och reservdelsförsäljning under sju år till ett värde av minst ca 1 till 3,5 MSEK årligen.

”Senaste månaderna har det hänt mycket hos Tangiamo med nya marknader, tecknade ramavtal, leverans av flertalet orders och en efterföljande aktiekurs som gått starkt, nära 100 % under augusti månad. Vi ser mycket fram emot att läsa mer i den kommande delårsrapporten den 29/8 om vart Tangiamo står idag och framförallt hur VD Linh Thai ser på hösten 2019”, säger ansvarig analytiker.

Intressant räkneexempel

Under juni 2019 la TCS en order på 20 enheter för test och utvärdering hos kund, vilket föll ut väl. Produkten befinner sig nu i en leveransfas där ca 500 enheter kommer att bytas ut i närtid och sedan kontinuerligt var tredje år. Den initiala ordern om 20 enheter uppgick till 0,5 MSEK. Vid en överslagsräkning motsvarar således 20 enheter för totalt 0,5 MSEK ca 25 000 SEK/enhet. 500 enheter, givet en sådan prissättning, skulle då motsvara 12,5 MSEK i försäljning.

Hur vi ser på Tangiamo som investering

Tangiamo har installerat över 200 elektroniska spelbord och annan utrustning i ca 30 länder runt om i världen, bland kunderna finns några av världens största kasinoföretag. Under 2019 har flera kundavtal tecknats och under Q3-19 planeras systemprodukten Gaming Bridge att lanseras, vilket innebär att Tangiamo tar steget från att vara en leverantör av spelbord till att även erbjuda infrastruktur och mjukvara inom Gaming.

Läs mer om Tangiamo här.