Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) och EcoRub tecknar ett samarbetsavtal till ett värde överstigande 55 miljoner fördelat på 10 år


EcoRub meddelade den 31 maj att bolaget förlänger och utökar det befintliga samarbetet med SDAB genom ett långsiktigt bearbetningsavtal gällande uttjänta däck i Norrland. Avtalet medför en substantiell ökning av försäljningsintäkter och stabila kassaflöden. EcoRubs VD Isac Andersson kommenterar:

Detta ligger helt i linje med vår strategi att vara en del i flödet av återvunna material.  – EcoRub är ju en producent av återvunna material och av produkter som baseras på den nya cirkulära ekonomin.

Vidare kommenterar Fredrik Ardefors, VD för SDAB:

”EcoRubs innovationsarbete är just den innovation som Svensk Däckåtervinning vill uppmuntra och understödja. Här tas däckmaterialets inbyggda egenskaper till vara på och kommer på ett kreativt sätt till användning i nya produkter som bjuder in samhället att bli en del av. Det som EcoRub skapar visar på att den återvunna däckråvaran är mer av ett vardagligt material än vad som möjligen är känt. Möjligheterna känns oändliga och det ska därför bli intressant, spännande och lärorikt att få följa med på denna innovationsresa.”

Analyst Group betraktar detta avtal som en bekräftelse på att EcoRubs produktutbud är i linje med tiden, i och med att bolaget fortsätter att locka aktörer med stort intresse för återvunna material. Dessutom ser Analyst Group att EcoRub tar steg mot företagets långsiktiga expansionsplaner, där möjligheten att nå vårt estimat om cirka 26 MSEK i nettoomsättning för år 2023 ser alltmer sannolik ut med denna order säkrad, givet att bolaget kan leverera på orderstocken. Denna affär är dessutom endast en del av EcoRubs utbud, där vi ser att det finns ytterligare potential att vinna stora affärer inom övriga affärsben som, till exempel, EcoTPEsuper, TPRR eller gjutna gummiprodukter.

I Europa förbrukas ca 60 miljoner ton plast årligen, men där endast 4 % är återvunnet och resten förbränns. Enligt prognoser kommer Europas förbrukning av plast nå 240 miljoner ton år 2025. EcoRub levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi och på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, där gummit förbränns. Baserat på befintliga ordrar samt potentiella avtal framgent prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till ca 90 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en P/S-målmultipel om 2,5x, och en diskonteringsränta om 13,5 % upprepar vi ett motiverat värde per aktie om 0,52 kr i ett Base scenario.