Starkt momentum i Greater Than


Greater Than har under december meddelat flera positiva nyheter; planerad lansering av en OBD-fri lösning, samarbete med ACA och partnerskap med Microsoft. Greater Than fortsätter minst sagt att ta kliv i rätt riktning, något som också visat sig i aktien vilken på en månad är upp ca 17 %. Följande är vår sammanfattning och kommentar av senaste kommunicerade nyheter, vi har även varit i kontakt med Greater Than och passat på att ställa några korta frågor.

Greater Than blir Microsoft-partner

Avtalet med Microsoft omfattar samarbete avseende gemensamt försäljning- och marknadsföringsinitiativ, där Greater Than tillsammans med Microsoft kommer hjälpa försäkringsbolag och biltillverkare till bättre lönsamhet.

”Med tanke på hur pass omfattande Microsofts globala nätverk är, och hur pass starkt etablerat företaget är i marknaden, anser vi att detta samarbetsavtal med Greater Than sänder en minst sagt stark signal – en signal som verkligen understryker att Greater Than är här för att förändra försäkringsbranschen. Motorvärlden förändras i allt snabbare takt och det ställs allt högre krav på hållbarhet, mobilitet, flexibilitet, riskkunskap och en mer transparent prissättning av risk i realtid. Med Greater Thans AI-baserade lösning kan dessa krav mötas, något som nu även Microsoft verkar anse. Vi ser mycket positivt på avtalet och räknar med att det kan bidra till att fortsätta driva på Greater Thans försäljningstillväxt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Genom det så kallade Microsoft IP Co-Sell-partnerskapet får Greater Than möjlighet och tillgång till nya kunder som kan möjliggöra snabbare intäkter genom Azure Marketplace; Microsofts molnlager och via deras globala säljteam.

Intervju med Sten Forseke, grundare av Greater Than.

Kan du utveckla lite mer kring vad det innebär att ni har blivit erkända som IP co-sell-status i Microsofts partnerprogram?

Det innebär att vårt nätverk blir ofantligt stort och vår kredibilitet ökar från en redan hög nivå men jag tycker Microsoft själva säger det bra enligt nedan;

“Microsoft’s co-sell program enables partners to work directly with Microsoft on joint selling opportunities. You can reach a vast community of customers and create new sales opportunities that can help accelerate business growth”.

Vad tror du att detta kommer innebära för Greater Than i praktiken?

Snabbare uppskalning i och med att tillgången till rätt kontakter/företag går fortare.

Kan du berätta lite mer om hur försäljningsprocessen stegvis via Azure Marketplace kan gå till i praktiken?

1, Vi identifierar gemensamt möjligheter för att sedermera närma oss möjligheterna för att slutligen jobba tillsammans för ett avslut.

2, Vi blir synliga på MS Marketplace för en större publik som kommer öka inbound trafiken.

 

Inleder samarbete med ACA och ny ”bara app”-lösning

Förra veckan kommunicerade Greater Than att de inlett ett samarbete med Automobile Club Association (ACA), en organisation som har cirka 1,5 miljoner medlemmar, för att ytterligare nå ut med trafiksäkerhetsinitiativet FIA Smart Driving Challenge (FIA SDC). Samarbetet syftar till att engagera organisationer och vardagsbilister att börja köra säkrare och smartare, något som gynnar den övergripande trafiksäkerheten och bidrar till lägre koldioxidutsläpp.

”Greater Than har på bara några månader tecknat avtal med över 12 organisationer och genom detta samarbete nås ytterligare en stor andel användare. Debatter kring ökad trafiksäkerhet, tillsammans med minskning av koldioxidutsläpp, har hög prioritet i flera länder och ämnena får allt större utrymme på den politiska arenan. Genom FIA SDC uppmuntras förarna att hantera sin bil på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt, där utmaningen är baserad på Greater Thans teknik. Med tanke på hur omfattande FIA:s nätverk är, och hur starka nuvarande marknadstrender är, öppnas helt nya dörrar för Greater Than vilket således bidrar till en fortsatt intensiv expansion,” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Intervju med Sten Forseke, grundare av Greater Than.

Kan du berätta lite mer om samarbetet med ACA och vilka möjligheter du ser i och med detta?

ACA har själva 1,5 miljoner medlemmar och ACA samarbetar med stora Franska organisationer såsom Credit Mutel och Vinci Group gällande trafiksäkerhet. ACA ser FIA-SDC som ett viktigt verktyg för att ytterligare stärka banden men också öka försäljningen till sina medlemmar och kunder.

Greater Than har tidigare i december även kommunicerat att de kommer att lansera en OBD-fri lösning för alla bilar med infotainment-system som bygger på högkänslig spårbarhet i appen. Lanseringen kommer sannolikt att ske under våren 2020 och då finnas tillgängligt för alla användare som vill få tillgång till företagets digitala försäkringslösning Enerfy direkt i infotainmentsystemet utan att behöva använda en OBD-läsare.

I pressmeddelandet säger Anders Lindelöf, medgrundare och CTO på Greater Than följande, ”Den nya OBD-fria lösningen kommer att förenkla ombordstigning av nya kunder och gör att dörren står vidöppen för alla förare, oavsett fordonstyp eller ålder på fordon,”

Detta är en game changer, big time. Det står utom allt tvivel att våra kunder vill ha den information om prissättning av risk som vi tillhandahåller, behovet är uppenbart. Det enskilt största hindret är att vi måste samla data via en dongle i bilen (en liten plug-in som en USB-sticka). Nu när vi gör oss fria från hårdvaran öppnar sig mycket större och snabbare uppskalningsmöjligheter, något våra kunder starkt efterfrågar.