Shortcut Media vinner ramavtal med Skolverket


Shortcut Media AB (SMG) meddelar idag att de, genom bolagets dotterbolag Bond Street Film (BSF), vunnit ett ramavtal med Skolverket.

Skolverket har, i sin nationella upphandling av filmproduktion, beslutat att tilldela BSF ramavtalet, då dem rankats högst av totalt elva anbudsgivare. Avtalet innebär att alla förfrågningar upp till 100 tSEK per projekt i första hand går till BSF, och att förfrågningar över 100 tSEK upphandlas mellan de tre andra ledande leverantörerna, där BSF är en av dessa leverantörer. SMG uppskattar att ca 60-80 % av den totala beställningsvolymen från Skatteverket kommer utföras av BSF. Värdet på ramavtalet uppgår till ca 4,0 MSEK per år, och sträcker sig över fyra år, vilket innebär ett totalt värde om 16 MSEK.

Det ska notera att det råder en avtalsspärr i tio dagar, vilket innebär att upphandlingsbeskedet kan komma att överklagas av någon av anbudsgivarna. Avtal kommer tidigast att tecknas den 2020-12-08, enligt information från Skolverket gällande upphandlingen.

SMG:s VD sade följande om avtalet:

”Det är väldigt glädjande att vinna ännu ett av de största ramavtalen inom film för offentlig sektor. Vårt team visar återigen prov på sin kreativa styrka och vi ser verkligen fram emot att få förmånen att arbeta med Skolverket”.

Avtalet bevisar återigen att SMG:s strategi att fokusera på ramavtal är framgångsrik, och Analyst Group ser avtalet som ytterligare ett bevis på kvalitén i det arbete som SMG gör, då denna typ av upphandlingar görs efter värderingsprincipen, vilken tar hänsyn till pris i förhållande till kvalitet.

Givet detta avtal, så väljer vi att justera upp vår värdering av SMG i ett Base scenario på vår prognos för år 2021. Målmultipeln höjs från 12,0x just. P/E till 13,0 just. P/E, vilket motiverar en aktiekurs om 3,99 i vårt Base scenario.