Shortcut Media förnyar ramavtalet med Discovery Networks


SMG meddelar idag att de, genom bolagets dotterbolag Bond Street Film, har förnyat sitt ramavtal med Discovery Networks med två år. Discovery har varit en kund till Bond Street sedan 2015, där Bond Street bland annat producerat trailers och promotion-material åt Discovery. Ramavtalets förnyelse har skett med bakgrund av att Discovery Norge, sedan den 30:e september 2020, inte längre omfattas.

Beställningsnivåerna från Discovery Sverige bedöms ligga på liknande nivåer som tidigare, och värdet på avtalet överstiger 10 MSEK per år, med en uppsägningstid om 3 månader.

Analyst Group ställde följande fråga till SMG:s VD Anders Brink:

Givet att ert avtal med Discovery i Norge justerades ned under året, vad betyder det förnyade avtalet med Discovery i Sverige för Shortcut?   

”Det är mycket positivt att vi förnyat avtalet med Discovery Sverige. Det är en spännande kund med fantastiskt innehåll, som satsar mycket i Sverige. 

Discovery äger bl.a rättigheterna till både sommar- och vinter-OS de kommande åren. Att sommar-OS 2020 blev uppskjutet pga pandemin var förstås olyckligt och kan ha påverkat beslutet att justera ned avtalet mellan Bond Street och Discovery Norge. Nu vet vi att OS ska bli av sommaren 2021 och vinter-OS den efterföljande vintern. Därför ser vi otroligt mycket fram emot att samarbeta med Discovery Sverige i kommunikationen kring två av världens största sporthändelser. 

Vi har också precis avslutat produktionen för ett pan-Nordiskt projekt för Discoverys streaming-plattform Dplay och hoppas även på att få in fler projekt av den typen under nästa år.”

Analyst Group ser det förnyade avtalet som ett mycket positivt besked för SMG, särskilt med bakgrund av att avtalet med Discovery Norge justerades ner tidigare i år, vilket för övrigt har varit det enda ramavtal som justerats ner under år 2020 för SMG. Discovery Networks är ett av världens största TV-nätverk, och utgör en viktig referenskund för SMG, varför fortsatt förtroende, och beställningsnivåer av likande volymer som tidigare, tydligt talar för kvalitén på Bond Street Films arbete.